DET NYE NYTORGET: Slik kan det nye Nytorget bli. Ill.: Ghilardi+Hellsten, Karres+Brands.
DET NYE NYTORGET: Slik kan det nye Nytorget bli. Ill.: Ghilardi+Hellsten, Karres+Brands.

Skal ruste opp Nytorget i Stavanger

Konseptet «Tre hus og et langbord» vant plan- og designkonkurransen for Nytorget i Stavanger.

Publisert

Det er arkitektfirmaene Ghilardi+Hellsten Arkitekter AS, Karres+Brands Landscape Architecture og Dipl.-Ing. Florian Kosche AS som stakk av med seieren i plan- og designkonkurransen for Nytorget. Det sentrale torget, som er lite brukt i dag, skal utvikles slik at Nytorgets kvaluteter forbedres, identiteten styrkes og det blir tilrettelagt for en helhetlig utvikling.

– Jeg er veldig glad for at utviklingen av Nytorget nå kan komme videre. Torget er et viktig byrom i Stavanger sentrum og har et stort potensial til igjen å bli et attraktivt og levende torg for byens befolkning. Bystyrets visjon for Nytorget er at det skal være en kulturell møteplass og et sentralt bindeledd mellom sentrum og østre bydel. Vinnerforslaget er et viktig bidrag til en slik utvikling, sier juryens leder John Peter Hernes.

Det var Stavanger Utvikling KF som på vegne av Stavanger kommune og Entra inviterte tre team til å komme med forslag for Nytorget.

– Juryen anser at prosjektet «Tre hus og et langbord» er det beste utgangspunktet for en spennende oppgradering som forsterker Nytorgets karakter. Forslaget kåres til vinner blant annet for sin klare tanke om et veldefinert og avgrenset byrom. Hovedgrepet skaper også overbevisende forbindelser til byen rundt og knytter Nytorget sammen med den gamle bykjernen på en overbevisende måte. Juryen mener dette vil virke positivt både for livet på Nytorget, og for Stavanger sentrum som vil få et etterlengtet grønt byrom. Forslaget vil kunne skape en ny bevissthet om torget og bidra til å knytte sentrum nærmere til Stavanger øst. «Tre hus og et langbord» konsentrerer energien inn mot et samlet Nytorget rundt Jugendmuren med et «grønt langbord». Juryen mener at dette er avgjørende for å kunne skape byliv på plassen. Den nye klare avgrensningen av torget gir gode muligheter for å starte opprustingen av det meste av torget, i første omgang uavhengig av annet utbyggingsprogram, skriver juryen i en melding.

Powered by Labrador CMS