VIKTIG STEG: Isak Oksvold, direktør for miljø- og bærekraft i Møller Eiendom, mener samarbeidet er et viktig steg i selskapets miljøarbeid.
VIKTIG STEG: Isak Oksvold, direktør for miljø- og bærekraft i Møller Eiendom, mener samarbeidet er et viktig steg i selskapets miljøarbeid.

Skal kutte energibruken i 15 bilanlegg

Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som sikrer at 15 forhandleranlegg i Sør-Norge blir energioppgradert.

Publisert Sist oppdatert

Det er i løpet av de neste to årene at samarbeidsprosjektet skal gjennomføres. Målet er å redusere energibruken med 15 prosent i de aktuelle byggene.

– Dette er første gangen et slikt ambisiøst prosjekt gjennomføres, og det vil være et godt utgangspunkt for lignende prosjekter også i fremtiden, sier Espen Wiik, COO i Møller Bil.

Bakgrunnen for prosjektet er målet om å skape en mer bærekraftig forretningsdrift.

– Vi har de tre siste årene investert rundt 13 millioner kroner i energioppgraderinger på Møller Bils forhandleranlegg. Nå girer vi opp og har da som plan å investere 30-40 millioner kroner de neste to årene og tar med det et viktig steg videre, sier Isak Oksvold, direktør for miljø- og bærekraft i Møller Eiendom.

Eiendommer står for en stor del av energibruken og nå stiller EU stadig strengere krav til sektoren. Redusert energibruk og krav om beste energiklassifisering av bygg står sentralt i EUs regelverk. Samarbeidsprosjektet mellom Møller Eiendom og Møller Bil skal bidra til at en større del av Møller Eiendoms portefølje skal være i tråd med EU taksonomiens krav til bærekraftige eiendommer.

– Vi har satt oss som mål at vi i løpet av 2025 skal ha minst 50 prosent bærekraftige eiendommer i vår portefølje. Samarbeidsprosjektet med Møller Bil kan være med å løfte dette nivået vesentlig, anslagsvis til ca. 26 prosent hvis alt går etter planen, sier Oksvold.

Gårdeier Møller Eiendom skal investere i energisparetiltak i eiendommene og får en en økt husleie i retur. Den økte leien og energireduksjonene er samlet ventet å gi en netto årlig kostnadsreduksjon for leietaker.

Markedsdirektør Pål Bøe.
Markedsdirektør Pål Bøe.

Møller Eiendom venter at økte leier, kombinert med oppgraderte eiendommer som møter fremtidens krav til bærekraftige bygg, vil resultere i økte eiendomsverdier som overstiger investeringene.

– Vi ser det som en styrke at prosjektet, i tillegg til å gi miljøbesparelser, også kan gi økonomiske resultater for begge virksomheter. Det ser vi på som bærekraft i praksis, påpeker Pål Bøe, markedsdirektør i Møller Eiendom.

Powered by Labrador CMS