VINKELFORMET: De to volumene er vinkelformet, og vendt mot hverandre, slik at det dannes en trapesformet struktur med et avskjermet uterom imellom byggene.
VINKELFORMET: De to volumene er vinkelformet, og vendt mot hverandre, slik at det dannes en trapesformet struktur med et avskjermet uterom imellom byggene.

Skal bygge 90 leiligheter på Ensjø

Neptune Properties er klare for å rive bilforretningen i Ensjøveien 4 for å oppføre ny bebyggelse med 90 boliger og 3 næringsarealer.

Publisert

I juni i fjor ble reguleringsplanen for Ensjøveien 4 vedtatt av bystyret i Oslo. Neptune Properties fikk ikke gjennomslag for sitt eget forslag, og mistet ca. 16 leiligheter ved at bystyret støttet det alternative forslaget fra Plan- og bygningsetaten.

Nå har Delta Arkitekter søkt om å få rive den eksisterende bebyggelsen, hvor Bergheim Auto Salg var leietaker frem til selskapet ble slått konkurs. I tillegg har arkitektselskapet sendt søknad om rammetillatelse for å oppføre den nye bebyggelsen.

Prosjektet er delt i to bygg med felles parkeringskjeller. De to volumene er vinkelformet, og vendt mot hverandre, slik at det dannes en trapesformet struktur med et avskjermet uterom imellom byggene.

Byggene består av totalt 90 leiligheter samt et næringsareal på bakkeplan mot Ensjøveien.

– Bygg A grenser mot Gjøvikbanen i vest og eksisterende bebyggelse i nord. Bygget er 6 etasjer høyt, med felles takterrasse i plan 7 og 6. Bygget ligger i sin helhet plassert over underjordisk parkeringsanlegg. Nederste etasje er ensidig, og ligger delvis under terreng mot nord og øst, skriver Delta Arkitekter.

Bygg B grenser mot Ensjøveien mot vest og gang-/sykkelvei mot øst. Dette bygget er 5 etasjer høyt, med felles takterrasse i plan 6. I dette bygget blir det også tre næringsarealer i nederste etasje.

– Næringsareal trappes på nivå med fortau, og det etableres en uteplass for å tilrettelegge for utadrettet virksomhet, heter det i henvendelsen til PBE.

Ifølge arkitektselskapet har utformingen av prosjektet tatt utgangspunkt i tomtens topografi og omgivelser. Adkomster og terreng er i vesentlig grad lagt i pakt med dagens situasjon uten vesentlige endringer.

– De flate takene blir benyttet til felles takterrasser med gode fellesfunksjoner, og behandles som en del av byens taklandskap. Det etableres soner for opphold, parsellhager og utetrening, skriver Delta Arkitekter.

Powered by Labrador CMS