23.000 KVM: Over terreng skisseres det et bruksareal på 23.000 kvadratmeter, inkludert utkraging over tilliggende fortau.
23.000 KVM: Over terreng skisseres det et bruksareal på 23.000 kvadratmeter, inkludert utkraging over tilliggende fortau.

Skal bygge 250 leiligheter på Sørengkaia

I tillegg til boligene kommer utadrettede næringsarealer og en fire avdelings barnehage.

Publisert

På vegne av Oslo S Utvikling (OSU) har Lund+Slaatto Arkitekter bedt om forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Sørengkaia 1 i Bjørvika. OSU står bak store deler av utbyggingen av Bjørvika, deriblant Barcode-rekken og det spektakulære boligprosjektet Vannkunsten.

Nå har Lund+Slaatto Arkitekter sendt inn dokumentasjon til PBE i forbindelse med forhåndskonferansen. Der fremgår det at rammesøknad planlegges innsendt 18.02.2022 og at prosjektet inneholder ca. 250 leiligheter, næringsarealer og en fire avdelings barnehage. Næringsarealene består av forretning, bevertning og kulturarealer.

– Konseptuelt bygger skisseprosjektet videre på arbeidet som ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget. Kvartalene gis en klassisk urban karréstruktur, som gir tydelige avklarte gateløp og «vegger» for gatene og den planlagte tilliggende Kongsbakkeallmenningen i syd, skriver arkitektselskapet i redegjørelsen.

Det er regulert fire portrom med passasje gjennom kvartalet. Disse ligger mot nord, vest og sør for å skjerme bebyggelsen fra trafikk i Kong Håkon 5s gate, og de knyttes videre opp mot planlagte vannrom i bebyggelsen mot sjøen.

Det legges en diagonal passasje på tvers av kvartalet som knytter seg til et torg utenfor Clemenskvartalet og Rostockgata vest for kvartalet. På hver side av kvartalet senkes høyden for å danne takhager. Dette for å sikre gode utearealer, men samtidig også for variasjon og sikt mot omgivelsene, som Middelalderparken og sjøen, men også sikt i og mellom kvartalene i seg selv.

– For å sikre et variert arkitektonisk uttrykk og en mer sammensatt skala, samt i overensstemmelse med reguleringens intensjoner, nedskaleres storkvartalet visuelt ved å bryte bebyggelsen opp i mindre delvolumer og partier. Utformingen av leilighetsløsninger tar utgangspunkt i en analyse av kvartalets ulike sider og deres forutsetninger mht. dagslys, utsyn, støybelastning og bokvalitet, fremgår det av redegjørelsen.

På denne måten «er leilighetsstrukturen optimalisert mht. både attraktivitet og rasjonalitet/ arealeffektivitet».

Over terreng skisseres det et bruksareal på 23.000 kvadratmeter, inkludert utkraging over tilliggende fortau.

Powered by Labrador CMS