Aktuelt:

FORNØYD: Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.

SiO får 206 millioner i tilskudd til 524 nye studentboliger i Oslo

SiO har fått tilsagn om 206 millioner i tilskudd fra regjeringen til byggingen av totalt 524 studentboliger i Nydalen, på Kringsjå og Ullevål.

Publisert

— Vi er svært fornøyde med å ha fått et så høyt antall tilskudd, og dette er viktig for boligbyggingen vår. Nå kan vi fortsette å bygge flere, etterspurte, studentboliger i Oslo, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.

Det er veldig mange studenter som ønsker å bo i en studentbolig eid av SiO, både på grunn av lavere leiepriser og beliggenheten nær campus eller kollektivtilbud.

446 nye studentboliger i Nydalen

Tilskuddet er fordelt på 446 nye studentboliger i Nydalen, 38 på Kringsjå Studentby og 40 på Ullevål Studentby.

— At vi har fått tilskudd til det store boligprosjektet som vi har klargjort for i Nydalen er meget gledelig, og vi ser frem til å kunne ta i bruk og tilby ytterligere 446 boliger i Nydalen Studentby når prosjektet står ferdig i 2026, sier Eskelund.

Nydalen Studentby ligger i historiske omgivelser, og nåværende studentby er blant de eldste byggene i Nydalen. Bygningene var opprinnelig et spinneri fra 1850-tallet, og huser noe av Oslos stolte industrihistorie i veggene.

SiO planlegger å videreutvikle Nydalen Studentby med tre nye bygg på 11 til 13 etasjer.

Nybyggene vil ligge ovenfor de to eksisterende boligbyggene. Totalt gir prosjektet 446 nye boliger. En tredjedel er kollektiver bestående av seks til åtte hybler, mens to tredjedeler er ett- og toromsleiligheter. Byggearbeidene har planlagt oppstart sommeren 2023 og er estimert til å bli ferdige i 2026.

Jobber for lav husleie

— Vi jobber for å holde så lav husleie som vi kan, og generelt skal vi ligge godt under markedsleie. Tilskuddet er med å muliggjøre dette, forteller Stine Johannessen, student og styreleder i SiO.

SiOs boligutvikling følger en langsiktig strategi.

— Vi er glade for at forsknings- og høyere utdanningsministeren anerkjenner at leieprisene i Oslo er historisk høye, at det er færre leieboliger ute og at regjeringen derfor har prioritert studentene i hovedstaden i år, sier Johannessen. — Vi er samtidig skuffet over at vi ikke har fått tilskuddene vi søkte om til Lillestrøm Studentby.

Dette er boliger SiO har bygget uten tilskudd fordi kostnadsrammen opprinnelig var for lav. Med endringene som kom inn i statsbudsjettet for 2023, søkte SiO tilskudd til bygging av boligene da de sto ferdig før jul.

— Med tilskudd hadde vi kunnet redusere husleien for de over 300 som bor på Lillestrøm Studentby, og dermed gitt et godt bidrag inn i en presset studentøkonomi for både de nåværende og fremtidige beboerne i studentbyen, sier Johannessen.

Powered by Labrador CMS