ØKT PRESS: Befolkningsvekst som følge av økt arbeidsinnvandring etter pandemien og en strøm av flyktninger etter krigen, øker presset i et allerede stramt leiemarked, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

- Utsikter til et strammere leiemarked vil trolig tiltrekke flere eiendomsinvestorer

Sekundærboligandelen fortsatte å falle i 4. kvartal 2022.

Publisert Sist oppdatert

Nedgangen er imidlertid mindre enn tidligere, og noen steder har det kommet en økning. I Oslo fortsatte nedgangen med uforminsket styrke, noe som motsvares av en klar oppgang i flere av nabokommunene, viser statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse.

Fra 1. januar 2023 ble imidlertid det særskilte kravet til egenkapital på sekundærbolig i Oslo fjernet. Det kan bidra til et skifte i favør av Oslo fremover. Et stramt leiemarked kan også bidra til at flere ønsker å investere i sekundærbolig, mens fallende boligpriser kan legge en demper på sekundærboliginvesteringene den nærmeste tiden.

I Oslos nabokommuner er det fortsatt en samlet vekst i både andelen og antallet sekundærboliger. Dette kan særlig tilskrives en vekst i antallet sekundærboliger i Lillestrøm og Nordre Follo, men også i Nannestad, Nesodden og Rælingen har det vært oppgang.

- Befolkningsvekst som følge av økt arbeidsinnvandring etter pandemien og en strøm av flyktninger etter krigen, øker presset i et allerede stramt leiemarked. Sekundærboligstatistikken viser hvordan andelen leieboliger har krympet de senere årene. I Oslo har andelen sekundærboliger falt med 9,5 prosent på bare tre år, til et historisk bunnivå i 2023. Dette er bekymringsfullt fordi det forsterker ubalansen mellom tilbud og etterspørsel i leiemarkedet, og setter press på leieprisene i en tid hvor leietakernes kjøpekraft er svekket, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

- Et fungerende leiemarked er avhengig av et relativt stort tilbud av private utleieboliger. De senere årene har økt beskatning og høyere krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig bidratt til at færre investerer i en utleiebolig. Denne utviklingen har styrket førstegangskjøpernes relative posisjon i boligmarkedet, men samtidig svekket leietakernes posisjon i leiemarkedet. Denne balansegangen er vanskeliggjort av for lav boligproduksjon i presskommuner, fortsetter Geving.

- Utsikter til et strammere leiemarked vil trolig tiltrekke flere eiendomsinvestorer framover. I Oslo forsterkes dette av at regjeringen har redusert kravet om førti prosent egenkapital til 15 prosent ved kjøp av sekundærbolig. Vi tror at dette vil bidra til et noe høyere prispress på mindre boliger som er egnet for utleieformål, spesielt i Oslo, men også i nabokommunene hvor tilgangen på boliger for utleieformål er noe bedre, slår Geving fast.

Powered by Labrador CMS