Utvikling:

ÅPNER OPP: Selvaag Eiendom vil åpne opp arealer som ikke har vært tilgjengelig for offentligheten i Dronningens gate 13.

Selvaag Eiendom vil skape liv i Kvadraturen - åpner byrom og bygger 34 nye boliger

Eiendomsselskapet har store ambisjoner for utviklingen av Dronningens gate 13.

Publisert Sist oppdatert

– Vår ambisjon er å videreutvikle Kvadraturen til et attraktivt sted å arbeide, bo og møtes gjennom å skape tiltalende og levende byrom, midt i Oslo sentrum, sier Cecilie Martinsen, administrerende direktør Selvaag Eiendom.

Hennes selskap sender nå inn planforslag for Dronningens gate 13 i Kvadraturen med en helhetlig områdeutvikling i tankene. Selvaag Eiendom vil åpne opp eiendommen og tilgjengeliggjøre kulturhistoriske verdier og møteplasser gjennom å koble sammen gårdsom og bygninger med nytt innhold og som tidligere ikke har vært tilgjengelige for allmennheten. Målet er å skape økt byliv i Kvadraturen.

– Vi ser på dette kvartalet som en integrert del av byveven, og et eksempel på hva slags hovedstad vi ønsker å ha. Ved å tenke helhetlig kvartalsutvikling - og bidra til en god balanse mellom boliger, arbeidsplasser og tjenester, håper vi å skape synergier som gir positiv effekt i nabolaget. I god dialog med Plan- og bygningsetaten, og i samarbeid med flere aktører i kvartalet, har vi sett på løsninger og muligheter for bedre koblinger, møte mellom bygg og by og ikke minst hvordan vil skal få til sambruk og programmering som vil komme hele området til gode, sier Martinsen

Prosjektet har høye miljøambisjoner og er pilotprosjekt for den nye manualen fra Grønn Byggallianse.

Selvaag Eiendom vil etablere en offentlig tilgjengelig passasje med tilhørende bygulv, som kobler blant annet Dronningensgate 13 og Krigsskolen sitt gårdsrom sammen, og forbinder gatene rundt med et indre kvartal. 2.000 kvadratmeter uutnyttede kjellerarealer skal oppgraderes til nye formål og fremtidsrettet bruk. Aktivisering av fasadene vil bidra til å skape liv rundt det 2.650 kvadratmeter store bygulvet, som skal fylles med bespisning og utadrettet virksomhet, servering og handel.

Fordelt på eksisterende og nye arealer skal det bygges og rehabiliteres totalt 15.100 kvadratmeter. Det skal etableres 7500 kvadratmeter med moderne kontorlokaler i den historiske bygningen. En sentral del av planforslaget som nå oversendes, er etablering av 34 nye boliger i kvartalet.

– Det at vi mot alle odds etablerer boliger, er viktig for å skape økt byliv. Vi deler de politiske ambisjoner om å revitalisere området, og skape aktivitet i Kvadraturen. Med spennende passasjer og byrom, gågateregulering og tilgjengeliggjøring av kulturminner, håper vi å skape et tiltalende og levende byrom – midt i Oslo sentrum, sier Martinsen.

Powered by Labrador CMS