Annonsørinnhold

For å skape et velfungerende møtested på Vollebekk, er vår tilnærming at man må forstå lokalsamfunnet og dets potensialer og behov, sier Martin Arentz-Hansen i OBOS Nye Hjem. Foto: Nadia Frantsen
For å skape et velfungerende møtested på Vollebekk, er vår tilnærming at man må forstå lokalsamfunnet og dets potensialer og behov, sier Martin Arentz-Hansen i OBOS Nye Hjem. Foto: Nadia Frantsen

Sammen om et samlingspunkt

Hvordan kan det legges til rette for samhold og fellesskap, natur og rekreasjon når vi skal bo urbant? Dette var et av spørsmålene som ble stilt da OBOS inviterte til en medvirkningsprosess i utviklingen av Vollebekk Torg. Resultatet har blitt et populært samlingspunkt som nabolaget har bidratt til å forme.

– For at et byrom skal bli et levende samlingssted, kreves det en forståelse av området, eksisterende identitet og fremtidige potensiale. Innspill fra fremtidige brukere med lokal tilhørighet er verdifullt. Vi gjennomførte derfor en brukermedvirkningsprosess for å danne et godt grunnlag for utviklingen på Vollebekk, sier Martin Arentz-Hansen i OBOS Nye Hjem.

Bygger nabolag

OBOS skal bygge 1 000 boliger på Vollebekk i det som tidligere var et industriområde. Dette er en del av Hovinbyen. I dag bor det nesten tusen beboere i de over 600 leilighetene som er ferdige. Like viktig som å bygge boliger, er det å bygge gode nabolag og møtesteder.

– I 2019 ble det, sammen med Studio Oslo Landskapsarkitekter, gjennomført en omfattende medvirkningsprosess med beboere, barn, unge og de kreative hodene hos Vollebekk Fabrikker. Noen av aktivitetene som er gjennomført, er idémyldring med fokus på nabolagsrepresentanter, eiendomsaktører i nærområdet, leilighetskjøpere på Vollebekk og andre interesserte. Det har også blitt avholdt workshop med søkelys på barn der 22 barneskoleelever deltok, samt en workshop der 30 videregåendeelever var med, forteller Arentz-Hansen.

Populært samlingspunkt

I workshopene kom det opp ønsker om gode møtesteder og uterom som er gjennomførte og attraktive, med for eksempel lek, aktivitet og grønne kvaliteter. Sosiale funksjoner som bibliotek og samfunnshus var også blant innspillene, samt kulturfasiliteter og ulike former for mattilbud. Mange mente også at det burde legges til rette for lokal produksjon og fellesskapsverksted med utlån av utstyr, sykkelfiks, dyrking på tak, bikuber og utlån av sportsutstyr. Kombinasjonen av disse elementene er viktige for hvordan Vollebekk Torg har blitt.

I medvirkningsprosessen på Vollebekk var det fire brukergrupper som ble definert som spesielt interessante: Beboere, barn, ungdom og Vollebekk Fabrikker. Vollebekk Fabrikker var en viktig arbeidsplass og et kulturelt og sosialt møtested i området. Foto: Jan Tore Eriksen/Newslab
I medvirkningsprosessen på Vollebekk var det fire brukergrupper som ble definert som spesielt interessante: Beboere, barn, ungdom og Vollebekk Fabrikker. Vollebekk Fabrikker var en viktig arbeidsplass og et kulturelt og sosialt møtested i området. Foto: Jan Tore Eriksen/Newslab

– I arbeidet med Vollebekk Torg har sirkularitet stått sterkt, og funnene fra medvirkningsprosessen ble tatt med videre i prosjekteringen. Dette resulterte i et torg der verdier som sosial bærekraft, grønn omstilling og økologi står sterkt. I dag er halve torget bygget, og det har blitt et populært samlingspunkt for store og små.

 

Vollebekk Torg har blitt et populært samlingspunkt for store og små. Foto: Jan Tore Eriksen/Newslab
Vollebekk Torg har blitt et populært samlingspunkt for store og små. Foto: Jan Tore Eriksen/Newslab

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS