Juss:

NEKTER Å BETALE: Sameiet vedtok maling av fasadene, men eier av en av seksjonene nekter å betale. Oslo byfogdembete slår nå fast at boligen skal tvangsselges.
NEKTER Å BETALE: Sameiet vedtok maling av fasadene, men eier av en av seksjonene nekter å betale. Oslo byfogdembete slår nå fast at boligen skal tvangsselges.

Sameie vil tvangsselge boligen til finanscowboy

Forretningsmannen Per Morten Hansen står i fare for å miste en eiendom i Ankerveien i Oslo.

Publisert

Oslo byfogdembete har nylig behandlet en begjæring om tvangssalg av et rekkehus i Ankerveien i Holmenkollen i Oslo. Bakgrunnen for begjæringen er et krav fra Ankerveien 51-53-55 Boligsameie på rundt 170.000 kroner mot hjemmelshaver Per Morten Hansen.

Rettsdokumentene viser at sameiet har malt fasadene, herunder seksjonen som Hansen eier. Per Morten Hansen mener han ikke er forpliktet til å betale, og begrunner dette blant annet med at han skal ha blitt fritatt fra å male fasaden på sin seksjon. Dette avvises av sameiet og det vises til at det på sameiermøte var flertall for å male og pusse opp fasadene.

Mens Hansen nekter å betale regningen for fasadearbeidet, har han samtidig fremmet motkrav på 42.393 kroner pluss renter.

Oslo byfogdembete skriver at det ikke er grunnlag for å betvile at vedtaket om fasadearbeidet ble gjort på sameiermøtet.

- Det fremgår av fremlagt protokoll fra sameiermøtet den 13. mars 2019 at det ble vedtatt å male og pusse opp fasader. Det var ifølge protokollen klart flertall for å finansiere dette ved en ekstraordinær innbetaling stipulert til 143.000 kroner. Et sameie kan vedta en slik ekstraordinær innbetaling av felleskostnader. Slike felleskostnader og de ordinære kostandene faller inn under sameiets legalpant.

- Når det gjelder anført motregning for de nevnte 42.393 kroner vil retten bemerke at det ikke er fremlagt noen motregningserklæring fra før begjæringen. Når retten har kommet til at han ikke har betalt 143.000 kroner som nevnt over har en motregning uansett ikke betydning. Retten skal ikke i denne kjennelsen ta stilling til kravet størrelse. Det holder at retten finner det bevist at han skylder et betydelig beløp som faller inn under legalpantet.

Krangler om hvem som er eier

Per Morten Hansen er opprinnelig fra Drammen, og slo seg opp på restaurantdrift i Oslo på 1980-tallet. Senere har han vært gjennom flere gründervirksomheter med varierende hell.

Begjæringen om tvangssalg av eiendommen i Ankerveien er også stilet til eiendomsinvestoren Tom Saxegaard fra Drammen. Saxegaard og Hansen er uenig om hvem av de to som faktisk eier boligen i Ankerveien.

- I sak mellom Saxegaard/Hansen og kemneren er det tvist om det er Saxegaard eller Hansen som eier seksjonen. Oslo byfogdembete har avgjort at Hansen er reelle eier. Saken er anket. I denne saken behøver retten ikke ta stilling til spørsmålet om hvem som er reell eier. Både Saxegaard og Hansen er saksøkt i denne saken, skriver Oslo byfogdembete.

Oslo byfogdembete slår fast «at Hansen/Saxegaard skylder et betydelig beløp som dekkes av legalpantet. Beløpet er forfalt og ikke betalt".

- Det foreligger derfor tvangsgrunnlag (…) Vilkårene for tvangssalg foreligger, og retten beslutter formuesgodet tvangssolgt.

Tom Saxegaard og Per Morten Hansen dømmes også til å betale sakskostnader til Ankerveien 51-53-55 Boligsameie med 45.000 kroner, innen to uker etter forkynnelsen av kjennelsen.