TRE BYGG: Planforslaget omfatter tre hovedbygninger med skrå takflater og en forlengelse av Trelastgata.
TRE BYGG: Planforslaget omfatter tre hovedbygninger med skrå takflater og en forlengelse av Trelastgata.

Riksantikvaren reiser innsigelse til dette prosjektet i Barcode

– Høydene og volumene som foreslås, må tilpasses kulturmiljøet i Gamlebyen bedre, mener Riksantikvaren.

Publisert

Oslo S Utvikling og Hav Eiendom ønsker å oppføre 55.600 kvadratmeter på felt C6 i Bjørvika. Feltet utgjør den siste forlengelsen av Barcode-rekken. De to nevnte selskapene har opsjon på å bygge det ut.

Planforslaget omfatter tre hovedbygninger med skrå takflater og en forlengelse av Trelastgata. Kvartalet i vest består av et næringsbygg på 13 etasjer (ca. 54 m), et boligbygg på 14 etasjer (ca. 50 m) og en lav base/torg. Det østlige kvartalet omfatter et næringsbygg på 9 etasjer (ca. 41 m).

Nå har imidlertid Riksantikvaren reist innsigelsen både til utbyggernes alternativ 1 og Plan- og bygningsetatens (PBE) reduserte alternativ 2.

– Høydene og volumene som foreslås må tilpasses kulturmiljøet i Gamlebyen bedre. Dette gjelder både kulturminneverdiene i Middelalderbyen og i de yngre kulturminnene i Gamlebyen, som Ladegården som barokkanlegg og 1800-tallets murgårdsmiljø. Byggelinja langs Bispegata fra Bjørvikaplanen må respekteres og optimaliseres, skriver Riksantikvaren i et brev til etaten.

Riksantikvaren påpeker at tomten er et viktig område i Oslo, og markerer overgangen mellom Bjørvika, med sin moderne arkitektur og Middelalderbyen/Gamlebyen med bevarte middelalderske strukturer, kulturlag og ruiner og 1700- og 1800-tallsbebyggelse.

Middelalderbyen Oslo hadde en sentral rolle for kongelig administrasjon, religion, forsvar og rettshåndhevelse. Kongelige og kirkelige byggverk satte sitt preg på bymiljøet. Oslos middelalderske bispegård var et befestet anlegg rett vest for planområdet.

– Nyere utgravninger viser at biskopens eiendom trolig har strukket seg vestover mot Bjørvika. Oslo Ladegård er bygd på restene av Middelalderens bispegård. Området C6 er svært betydningsfullt for forståelsen av middelalderbyen Oslo, med en sjelden overgang mellom bybebyggelse og bryggelandskap, skriver Riksantikvaren, som ber om en dialog med Oslo kommunen «med henblikk på å finne løsninger som på en bedre måte ivaretar de store nasjonale interessene som knytter seg til dette området».