Andreas Almlid, Country manager Nordic Guarantee
Andreas Almlid, Country manager Nordic Guarantee

Redusere risiko med garantier

Som følge av den pågående pandemien og de ulike konsekvenser denne bringer med seg, har risikoen i mange næringer gått opp, og det er økt fokus på hvordan denne kan reduseres. Kontraktsgarantier spiller en viktig rolle i så måte, der konsekvensene av mislighold eller konkurs hos kontraktsmotparten reduseres med garantier på plass. Nordic Guarantee har utstedt garantier i Norge siden 1998 og er blant de ledende garantiutstederne til det Nordiske markedet. Flere av de største aktørene innen bygg- og anlegg bruker i dag Nordic Guarantee, og for å forklare litt mer om hvordan garantier fungerer har vi tatt en prat med Country Manager Andreas Almlid. Almlid er utdannet jurist fra Universitet i Oslo, og har jobbet med kontraktsrett og eiendom siden studiene.

Etter snart 1 år i jobben som Country Manager, i noe som må sies å ha vært innholdsrikt år, hva er dine erfaringer så langt når det kommer til garantimarkedet?

Garantimarkedet er utrolig spennende, der man gjennom de kunderelasjonene vi knytter blir kjent med alle de små og store entreprenørene og utviklerne som er med på å bygge og forme det samfunnet vi lever i. Å få et innblikk i hvordan alle disse ulike aktørene jobber er veldig givende!

2020 var et utfordrende år for flere bransjer, hvordan opplevde Nordic Guarantee fjoråret og ble det tatt noe grep i forhold til risikoprofil etc?

Fjoråret vil nok i uoverskuelig fremtid stå som det året der livene våre ble snudd på hodet. Mange mennesker har kjent på de ulike konsekvenser av Covid-19, helsemessig, relasjonsmessig og også yrkesmessig. For vår del har vi sett hvordan ulike bransjer der vi er eksponert har blitt rammet ulikt, med hoteller og restauranter der grunnlaget for drift tidvis har vært helt fraværende, mens eiendomsmarkedet på den annen side har opplevd et godt år. Vi som mange andre har skjerpet risikoprofilen på bakgrunn av den usikkerhet som foreligger, men har samtidig vært opptatt av å bistå gode kunder så langt det har latt seg gjøre.

Trygge garantier er en gjenganger nå som vi står midt i en pandemi. Hva vil du trekke frem som NG sine sterkeste kort?

NG er en av aktørene med lengst fartstid i det Nordiske garantimarkedet, som også skriver garantier på eget papir. Det betyr at vi ikke er et agentur som kun står for salget, men altså et fullrigget garantiselskap som holder i alle deler av garantivirksomheten; kundekontakt, analyse, juridisk og back office. Vi mener dette er positivt for begge parter i et garantiforhold.

Hva er det viktig å se etter når man skal velge en garantileverandør?

Våre kunder ønsker en solid og forutsigbar leverandør med enkle og raske bestillingsløsninger kombinert med god service og det er dette vi leverer på hver dag, noe vår lange fartstid i bransjen viser.

Hva er forskjellen på å ha sine garantier hos NG i forhold til banken?

Det er ingen prinsipiell forskjell. Våre garantier er like sikre som de garantier banken utsteder. En praktisk forskjell for selskapet er at plassering av garantier hos banken normalt spiser av kredittrammen selskapet har og dermed rammes også likviditeten. Ut ifra et slikt perspektiv kan det være svært gunstig å plassere garantiene hos oss.

Reforsikringspanelet som NG er en del av er blant de sterkeste i markedet. Kan du si litt om panelet?

Vårt reforsikringspanel er markedsledende, og består av de mest solide aktører på reassuransemarkedet i Europa. Dette viser at Nordic Guarantee er ansett som en god partner for disse aktørene, samtidig som våre kunder og de som er tilgodesett i våre garantier nyter den beste trygghet som markedet kan tilby.

Nå er snart Q1 overstått, hvordan har det første kvartaler forløpt seg for Nordic Guarantee?

Ved utbruddet av Covid-19 var usikkerheten hos oss også stor, men 2020 viste seg å bli et godt år. Dette takket være den solide kundeporteføljen vi har, som i stor har manøvrert seg godt igjennom disse tider. Vi har fortsatt på samme kurs gjennom første kvartal 2021, og er optimistiske mht. tiden fremover.

Dine tanker om boligmarkedet i 2021?

Jeg tror boligmarkedet vil forbli sterkt også fremover, selv om prisøkningen vil avta noe. Vi ser frem til å følge våre eksisterende og nye kunder innenfor boligutvikling fremover!

Powered by Labrador CMS