Analyse:

VEKSTEN FORTSETTER: – Slik det ser ut i dag vil Ragde Eiendom fortsatt ha en sterk vekst og et meget godt resultat også i 2021, skriver styreleder og eneaksjonær Edgar Haugen i årsberetningen.
VEKSTEN FORTSETTER: – Slik det ser ut i dag vil Ragde Eiendom fortsatt ha en sterk vekst og et meget godt resultat også i 2021, skriver styreleder og eneaksjonær Edgar Haugen i årsberetningen.

Ragde Eiendom fikk over 1 milliard på bunnlinjen

Edgar Haugen kan se tilbake på et rekordår for Ragde Eiendom. Konsernet har nå eiendommer verdt over 30 milliarder kroner.

Publisert

Ragde Eiendom konsern hadde i fjor driftsinntekter på 2.261 millioner kroner mot 1.931 millioner i 2019. Av inntektene utgjorde netto gevinster ved salg av eiendommer og eiendomsselskap 513 millioner kroner. Det fremgår av årsregnskapet, som nettopp er offentliggjort.

Ordinert resultat før skatt landet på 1.141 millioner kroner (950 mill. i 2019), mens resultat etter skatt ble på 1.030.219.313 kroner.

Bokført egenkapital økte til 4.748 millioner kroner fra 3.826 millioner i 2019.

Markedsverdien av eiendomsmassen, fratrukket minoriteters andel, utgjorde ved årsskiftet 30,3 milliarder kroner mot 25,8 milliarder i 2019.

Ifølge årsberetningen er resultatene i tråd med styrets forventinger.

– Slik det ser ut i dag, og på bakgrunn av foretatte kjøp og salg frem til regnskapets avleggelse, vil Ragde Eiendom konsern fortsatt ha en sterk vekst og et meget godt resultat også i 2021, skriver styreleder og eneaksjonær Edgar Haugen i årsberetningen.

Gjennom netto kjøp av eiendommer har langsiktig gjeld til kredittinstitusjon i konsernet økt med 2.940 millioner kroner i 2020. En vesentlig del av gjelden er sikret med rentebytteavtaler, som løper ut i perioden 2021-2029.

Ved årsskiftet hadde konsernet 335 millioner kroner i bankinnskudd. Styreleder vurderer likviditeten som tilfredsstillende.

– Selskapets utvikling og vekst i leieinntektene viser at likviditeten fortsatt vil bli styrket gjennom økt kontantstrøm fra driften i årene fremover samt ved salg av eiendommer. Dette vil også gi rom for kjøp av ytterligere eiendommer og videre vekst, skriver Haugen.

I 2020 kjøpte konsernet 48 næringseiendommer, mens det ble solgt 21 næringseiendommer.

Powered by Labrador CMS