VIL HA MER LIV: Oslo kommune vil ha mer bilfritt byliv og har hyret inn hjelp til den logistiske og praktiske gjennomføringen når det skal tilrettelegges for at små og store aktører skal skape byliv. Foto: Kiev.Victor/Shutterstock.com
VIL HA MER LIV: Oslo kommune vil ha mer bilfritt byliv og har hyret inn hjelp til den logistiske og praktiske gjennomføringen når det skal tilrettelegges for at små og store aktører skal skape byliv. Foto: Kiev.Victor/Shutterstock.com

PR-rådgiver får millioner for bylivsarrangement

Gambit H&K får 5,755 millioner kroner for planlegging og gjennomføring av tre bylivslørdager, en todagers bylivsfestival og en bylivsdag.

Publisert Sist oppdatert

Det rødgrønne byrået i Oslo har en storstilt satsing på bilfritt byliv. I forbindelse med at 2019 markerer avslutningsåret for Program bilfritt byliv, skal det arrangeres tre bylivslørdager i perioden fra mai til august, samt en todagers bylivsfestival bestående av en fagkonferanse og en bylivsdag i uke 35. Det trengte kommunen hjelp til, og PR-rådgiveren Gambit H&K fikk oppdraget med å følge opp planlegging, koordinering og gjennomføring av arrangementene.

«Hensikten med arrangementene er å synliggjøre resultater av bilfritt byliv-satsingen og skape engasjement hos befolkningen og besøkende slik at de selv ønsker å ta byrommene i sentrum i bruk», skrev kommunen ved Plan- og bygningsetaten da oppdraget for OsloByliv ble lagt ut på anbud i Doffin.

Les også: Stein Erik Hagen og Erik Bøhler dropper boliger i Oslo sentrum

– OsloByliv er oppfølging av to politisk vedtatte 2019-tiltak fra Handlingsplanen for bilfritt byliv. Under OsloByliv blir sentrumsgater som har blitt lite brukt, og som skal bli mer fotgjengervennlige i framtiden, gågater for en dag. Slik viser vi Oslos befolkning det spennende som befinner seg i Kvadraturen, og hvordan framtidens planlagte gågater kan bli. I tråd med kommunens arrangementsstrategi tilrettelegger Oslo kommune for at små og store aktører innenfor kultur og næring ser verdien av å bruke byrommet til å skape byliv og av å etablere samarbeid på tvers seg imellom for å skape byliv i området, sier Sigurd Oland Nedrelid, prosjektarkitekt i Program for bilfritt byliv til Estate Nyheter.

Han mener kommunen trenger å bli tilført kompetanse på både logistisk og praktisk gjennomføring når kommunen skal tilrettelegge for at små og store aktører skal skape byliv.

Les også: Skal selge unna kommunale eiendommer

– Gambit Hill+Knowlton bistår kommunen med leie av areal og trafikkregulering, foreta sikkerhetsvurderinger, lage plan for hvordan man opplyser om arrangementet til befolkningen, kontakte aktører som kan tenkes å bidra, og lage kjøreplaner for opprigg, nedrigg og frakt. Bilfritt byliv er lite sekretariat uten spesialkompetanse på disse områdene. Det er altså ikke den delen av Gambit Hill+Knowlton som jobber med PR som er den viktige her, men den delen av selskapet som besitter arrangementskompetanse. De har for eksempel tidligere bistått gjennomføringen av Norads Nattevandringer for FNs bærekraftsmål, fortsetter Nedrelid.

Les også: Kutter kjøpesenter til fordel for boliger

Da kontrakten ble kunngjort på Doffin, skrev Plan- og bygningsetaten under beskrivelse av kontrakten at de «behøver konsulentbistand som tar ansvaret for å følge opp planlegging, og som kan koordinere og gjennomføre arrangementene».  Gambit Hill+Knowlton mottar 5,755 millioner kroner for jobben som gjøres for å synliggjøre resultatene av bilfritt byliv-satsingen.

Senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i Plan- og bygningsetaten presiserer imidlertid at pengene ikke er rene konsulenthonorarer. Han sier det går penger til innholdsproduksjon, som utstyr, frakt, og støtte til frivillige og kulturelle aktører som vil bidra, slik at disse ikke bedriver gratisarbeid.

I tillegg til å sørge for arrangementene, skrev Gambit Hill+Knowlton også søknad til Eiendoms- og byfornyelsesetaten på vegne av Plan- og bygningsetaten om å benytte kvartalet inne i Myntgata 2 den 31. august.

– Hvorfor er det hensiktsmessig at Gambit Hill+Knowlton skrev denne søknaden for dere?

– På lik linje med private aktører, må også kommunale aktører søke Eiendoms- og byfornyelsesetaten om å leie Myntgata 2. Gambit Hill+Knowlton har kompetanse på logistisk og praktisk gjennomføring av arrangementer, som for eksempel når man må rigge opp eller ned, når man må frakte inn utstyr som benker og telt, og hvor disse bør stå, og er derfor best skikket til å utforme en mest mulig utfyllende søknad, sier Nedrelid.

Powered by Labrador CMS