70 MÅL: Det 70 mål store planområdet har en sentral beliggenhet i bydelen, med umiddelbar nærhet til Leangen senterområde og Sirkus Shopping.
70 MÅL: Det 70 mål store planområdet har en sentral beliggenhet i bydelen, med umiddelbar nærhet til Leangen senterområde og Sirkus Shopping.

Vil bygge opp mot 400 boliger på Leangen (+)

Realinvest AS, Trym AS, Trondheim kommune og Trøndelag Fylkeskommune har gått sammen om en omfattende plan, som også inkluderer skole, kontor, handel og hotell.

Publisert Sist oppdatert

– Hensikten med planen er å legge til rette for byutvikling på Leangen, øst for Bromstadvegen, med transformasjon av arealene langs Falkenborgvegen. Området ønskes utviklet med en bymessig blandet arealbruk som bygger opp under knutepunktet på Leangen/Strindheim og Leangen sentrum, vest for Bromstadvegen, skriver plankonsulent Asplan Viak i reguleringsforslaget, som nå ligger ute til offentlig ettersyn.

Forslagsstiller Falkenborgvegen 32 AS – representert ved Realinvest AS, Trym AS, Trondheim kommune og Trøndelag Fylkeskommune – har utarbeidet to alternative planforslag. Forslagsstiller sitt alternativ 1 er vurdert som et planforslag som kommunen ikke kan støtte.

I alternativ 1 planlegges for høy utnytting og funksjonsblanding av næring, kontor, tjenesteyting, handel og boliger. Attraktive byrom og god tilgjengelighet for myke trafikanter skal prioriteres. Det planlegges også for etablering av hotell, videregående skole og bydelspark. I planforslaget skisseres det 360-400 leiligheter.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.