BYREPARASJON: En god del av tomta er i dag åpne parkeringsplasser. Der vil eieren fortette.
BYREPARASJON: En god del av tomta er i dag åpne parkeringsplasser. Der vil eieren fortette.

Vil bygge nesten 20.000 nye kvadratmeter

Samtidig vil utviklerne stramme opp det store næringskvartalet.

Publisert

Siden 1834 har Aass Bryggeri holdt hus i byens sentrum på den nordre bredden av Drammenselva, vis-a-vis jernbanestasjonen. Den 27 mål store tomta huser i dag 26.000 kvadratmeter med næringsbygg, og i et planforslag foreslår eierne å bygge 19.500 nye kvadratmeter hvorav 18.000 er over bakken.

- Formålet er å legge til rette for helhetlig utvikling av kvartalet, slik at bryggeriet kan videreutvikle driften. Virksomheten har et sterkt ønske om fortsatt å være en aktør som skaper identitet og liv i sentrumsområdet, skriver plankonsulent Halvorsen & Reine blant annet.

Bryggeriet legger beslag på tre kvartaler som er utviklet fortløpende etter behov, men uten en helhetlig plan. Nå vil eierne stramme opp kvartalsstrukturen, etablere nye utleielokaler og flere tilbud, samt legge til rette for fremtiden.

- Tiltakene vil bidra til å fortette i sentrum og gi Drammen flere arbeidsplasser i bykjernen, påpeker de.

Byreparasjon og fortetting

Planen legger opp til å rive noen få av dagens bygninger, og eierne ser for seg flere byggetrinn over flere år gjennom påbygg og nybygg. Trinnene utgjør i hovedsak:

1. Nytt parkeringshus, foreløpig skisser viser ca. 200 parkeringsplasser. Areal til flere produksjonstanker. Kontorer/næring en ny etasje til totalt fire etasjer.

2. Kontorer i en etasjes påbygg.

3. Nybygg med energisentral, lager, kontorer, næring og utadrettede virksomheter. Det skal legges til rette for et nybygg som skal inneholde ulike virksomheter. Det kan være behov for ny parkeringskjeller til 210-260 sykkelparkeringsplasser under bygget.

4. Påbygg med tapperi, kontorer, kulturhus og aktivitetssenter. Det legges også til rette for aktiviteter for besøkende.

- Planforslaget vil legge til rette for byreparasjon med ny og mer konsentrert utnyttelse av kvartalet. Hensikten er å styrke bylivet og tilføre aktivitet. Det er lagt stor vekt på å ivareta de vernede byggene og integrere dem i størst mulig grad, skriver plankonsulenten.

Utviklerne påpeker også at det ferdige kvartalet vil fremstå som stort, samlet og urbant med bedre henvendelse til gateløpene.

- Bebyggelsen skal ha former, volumer og materialvalg tilpasset eksisterende bygninger. På den måten vil kvartalet gjenspeile den historiske utviklingen fra små gamle bygg til de store bryggerilokalene, og med flere nye, mer kunderettete virksomheter. Stadig fortetting og nye anlegg i umiddelbar nærhet går i retning av byreparasjon, forskjønning og fortetting. Kvartalet har i dag store åpne parkerings- og manøvreringsarealer, i de ligger det utviklingspotensial som vil være i tråd med utviklingen i sentrumsområdet som helhet, forklarer de.

Skape liv i sentrum

Aass bryggeri er en viktig og sentral del av Drammens utvikling, en av få slike bedrifter i norske bysentra. Det pågår flere byggearbeider og planarbeider i nærområdet, med ikke minst nye boliger.

- Den videre utviklingen av Aass sammen med tilgrensende kvartaler vil bidra til strukturering av kvartalene øst for torget og til å forlenge byen østover mot det nye sykehuset på Brakerøya. Tiltakene vil også bidra til å skape større mangfold i sentrum.

Ved at flere beboere flytter inn i sentrum og i kvartalene rundt Aass, vil også gatene bli tatt mer i bruk av fotgjengere og syklister. Det vil, ved utbygging av flere, sentrale boliger, også være behov for sentrale arbeidsplasser. Fasadene mot gatene vil således på sikt blir viktigere, og bidra til å gi fotgjengere og passerende positive opplevelser, mener utviklerne.

Planforslaget skal opp i formannskapet i slutten av november

Powered by Labrador CMS