VARIERT TILBUD: Målet for Haugerud senter er å legge til rette for et fungerende lokalsenter med et variert tilbud. Ill: Meinich Arkitekter
VARIERT TILBUD: Målet for Haugerud senter er å legge til rette for et fungerende lokalsenter med et variert tilbud. Ill: Meinich Arkitekter

Vil bygge flere hundre boliger (+)

Eiendoms- og byfornyelsesetaten ser på planområdet som en viktig arealreserve for å dekke behovet for boliger og kommunale formål i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

– Utviklingen i planområdet vil være med på å gi området ved T-banestasjonen et løft. Det legges opp til bymessig bebyggelse med høy arealutnyttelse, skriver Eiendoms- og byfornyelsesetaten i bestilling av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Haugerudsenteret 7 med flere adresser.

Planområdet har i dag bebyggelse som inneholder kommunale boliger, lokalsenter med boliger (Haugerud senter), ungdomsskole, barneskole, Haugerudhallen, tre barnehager og Haugerud kirke. Punkthuset ved dagens lokalsenter opprettholdes. Bygningsmassen for øvrig rives for å muliggjøre fortetting med en vesentlig høyere arealutnyttelse enn i dag.

– Området har et betydelig fortettings- og utviklingspotensial dersom eksisterende bebyggelse rives og skolene/idrettsanlegg organiseres på en mer arealeffektiv måte. I tillegg eier kommunen de fleste eiendommer, noe som gir handlingsrom for helhetlig utvikling og kommunale prioriteringer, heter det i henvendelsen til PBE.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.