Bjørn Frode Skaar er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for næringseiendom. Thorbjørn Lotsberg er fast advokat ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for næringseiendom.
Bjørn Frode Skaar er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for næringseiendom. Thorbjørn Lotsberg er fast advokat ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for næringseiendom.

Ukens tips: Leiekontraktens virksomhetsangivelse (+)

Ved fremforhandling og inngåelse av leiekontrakter er det viktig at både utleier og leietaker er oppmerksom på betydningen av hvordan leietakers virksomhet angis i kontrakten.

Publisert Sist oppdatert

Tilnærmet alle næringsleiekontrakter inneholder en bestemmelse som angir hvilken type virksomhet en leietaker skal drive i lokalene eller bygget som leies. Angivelsen kan være vid og uten tilknytning til en bestemt type virksomhetskategori (eks. "kontor" eller "lager", gjerne "med tilhørende virksomhet"), eller den kan være snevret inn til å gjelde bestemte virksomhetskategorier (eks. "gatekjøkken" eller "salg av hudpleieprodukter").

For leiekontrakter som baseres på meglerstandarden vil angivelsen av leietakers virksomhet utgjøre den ytre ramme for hvilken virksomhet leietaker lovlig kan drive i bygget uten særskilt samtykke fra utleier. Dette følger av standardens punkt 5.2 som fastslår at både endringer av leietakers virksomhet og drift av annen beslektet virksomhet ikke er tillatt uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke.

Ettersom leiekontrakter ofte kan være langvarige og uoppsigelige for begge parter, og forutsetningene kan endre seg underveis i leieperioden, er det viktig at man ved fremforhandling av leiekontrakter er oppmerksom på dette punktet i leiekontrakten. For en utleier vil det generelt sett være fordelaktig å snevre inn virksomhetsangivelsen til den virksomhet utleier på avtaletidspunktet forventer at leietaker skal drive i lokalene, mens en vid formålsangivelse kan skape økt fleksibilitet for leietaker underveis i leieperioden.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.