Triangelformet Entra-bygg får ny etasje (+)

Med det nye påbygget får eiendommen i Oslo sentrum et areal på 16 292 kvadratmeter. I tillegg skal bygget rehabiliteres.

Publisert

På vegne av Entra har Mad Arkitekter søkt om rammetillatelse for oppføring av påbygg samt ombygging og rehabilitering av kontorbygget med adresse St. Olavs plass 5. Bygget er tegnet av Erling Viksjø, og ble oppført for Oslo Helseråd i 1969.

– Gårdeier planlegger å moderniseres bygget for nye leietakere innenfor kontor og/ eller undervisning. Dette inkluderer å erstatte teknisk hovedetasje på tak med en ny inntrukken kontoretasje. Øverste tekniske plan er også planlagt revet, men reetablert med samme funksjon og ca. samme form og avtrykk som i dag. Videre skal alle øvrige etasjer rehabiliteres og oppgraderes, skriver Mad arkitekter i den arkitektfaglige redegjørelsen.

Står tomt i dag

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.