STRIDENS TOMT: Bastian Sundling og Natasja Plur i Wiersholm skriver om den ferske tingrettsdommen om innløsning av en 120 mål festetomt på Nordstrand.
STRIDENS TOMT: Bastian Sundling og Natasja Plur i Wiersholm skriver om den ferske tingrettsdommen om innløsning av en 120 mål festetomt på Nordstrand.

Skjebnen til kjempetomt på Nordstrand (foreløpig) avgjort (+)

Nobil Eiendom og Øvre Ljan Boliglag m.fl. møttes i retten i juni for å avklare om hele eller deler av festetomten på 120 mål på Midtåsen/Nordstrand kan innløses. Oslo tingrett har nå avgjort at festerne ikke har innløsningsrett til hele tomten.

Publisert

Stridens kjerne var om festerne, Øvre Ljan Boliglag m.fl., hadde rett i at hele tomten på ca. 120 mål er festet til boligformål, og dermed kan innløses til en svært begrenset pris i medhold av tomtefesteloven.

I Oslo tingretts skjønn, som ble avsagt 10. juli 2020, hadde alle tre dommerne ulike oppfatninger om hvilket areal som kan kreves innløst. Dette er uvanlig. En dommer mente at hele tomten på ca.120 mål kunne innløses. En dommer konkluderte med at kun ca. 90 mål kunne innløses. Dette utgjør det arealet som er fradelt og fremfestet til boligsameier. Den siste dommeren fant at festerne bare kunne innløse ca. 40 mål tomt. Dette utgjør areal med påstående bolighus samt en naturlig arrondert tomt for disse. Resultatet ble dermed innløsningsrett til ca. 90 mål, fordi to dommere var enige om at det ikke var innløsningsrett til mer enn dette.

Oslo tingrett har dermed gitt grunneier, Nobil, rett i at innløsningsretten etter tomtefesteloven i denne saken ikke gjelder hele kjempetomten. Nobils prinsipale standpunkt var imidlertid at innløsningsretten kun gjelder ca. 40 mål tomt.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.