77 BOENHETER: Prosjektet omfatter 77 boenheter samt tilhørende fasiliteter og et større aktivitetssenter med en kafé. (Hille Melbye Arkitekter/Nils Tveit Arkitekter)
77 BOENHETER: Prosjektet omfatter 77 boenheter samt tilhørende fasiliteter og et større aktivitetssenter med en kafé. (Hille Melbye Arkitekter/Nils Tveit Arkitekter)

Skal bygge Omsorg+ boliger på Kjelsås (+)

Forutsetningen for prosjektet er at den bevaringsverdige sveitservillaen på tomten flyttes.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Boligbygg Oslo KF har Hille Melbye Arkitekter – i samarbeid med Nils Tveit Arkitekter – søkt om rammetillatelse for Kjelsåsveien 114-116. Søknaden gjelder rammetillatelse for nybygg Kjelsås Omsorg+.

I forbindelse med nybyggene skal eksisterende helse- og sosialbygg rives sammen med en nyere sidebygning til villaen. Det samme gjelder en frittstående driftsbygning på én etasje i tilknytning til eldresenteret.

Den bevaringsverdige sveitservillaen på tomten flyttes til område regulert til hensynssone bevaring. Bygningen skal flyttes hel.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.