LANG HISTORIKK: Ifølge Alliance arkitekturstudio viser prosjektet en boligstruktur som viderefører tundannelsen med en lang historikk i planområdet.
LANG HISTORIKK: Ifølge Alliance arkitekturstudio viser prosjektet en boligstruktur som viderefører tundannelsen med en lang historikk i planområdet.

Skal bygge nær Oslomarka (+)

Plan- og bygningsetaten anbefaler forslaget, derfor ligger alt til rette for at prosjektet blir realisert.

Publisert Sist oppdatert

Godheim Eiendom AS foreslår å omregulere Godheimveien 7 i bydel Søndre Nordstrand fra bolig og industri til bolig. Hovedhensikten med planen er å legge til rette for boligbebyggelse i 2-3 etasjer med parkeringskjeller under lokk. Det reguleres til maksimalt 18 boliger.

– Hovedintensjonen i arbeidet med planen har vært å skape gode boliger som passer inn i sine omgivelser og med den eksisterende bebyggelsen, samtidig som de gis en tydelig, egen identitet, skriver fagkyndig Alliance arkitekturstudio i planforslag til offentlig ettersyn.

Tiltakshaver har en målsetning om å skape et prosjekt «som trekker veksel på de intensjoner som skisseres i småhusplanen og ivareta viktige kvaliteter for boligbebyggelsen». Dette er søkt bevart gjennom reguleringsbestemmelsene.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.