ANSVAR: Ifølge kjøpsloven og meglerstandarden er selgeren ansvarlig for alle uriktige opplysninger, selv om selgeren verken skjønte eller burde skjønt at opplysningene var uriktige.(Ill. foto)
ANSVAR: Ifølge kjøpsloven og meglerstandarden er selgeren ansvarlig for alle uriktige opplysninger, selv om selgeren verken skjønte eller burde skjønt at opplysningene var uriktige.(Ill. foto)

Hvilket ansvar skal selgeren ha for uriktige opplysninger? (+)

Meglerstandarden åpner for at selgerens ansvar for uriktige opplysninger kan reguleres på forskjellige måter, og det er delte meninger om hvilken løsning som bør velges. I denne artikkelen redegjør vi for de alternative reguleringene, argumentene for og imot dem og gir noen tips til kjøperen og selgeren.

Publisert Sist oppdatert

I en eiendomstransaksjon gir selgeren regelmessig kjøperen omfattende skriftlig og muntlig informasjon og svarer på en rekke spørsmål om eiendomsselskapet og eiendommen. Det har dermed stor betydning i hvilken utstrekning kjøperen kan gjøre krav gjeldende mot selgeren hvis det viser seg at opplysninger som kjøperen har mottatt, er uriktige. Når selgerens ansvar for uriktige opplysninger skal fastlegges i kjøpekontrakten, er det særlig tre spørsmål som diskuteres:

1) Skal selgeren være ansvarlig for uriktige opplysninger som gis, selv om han verken kjente eller burde kjenne til at de var uriktige?

2) Hvilke personer i selgerens egen organisasjon og hos selgerens representanter skal selgeren identifiseres med?

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.