SER PÅ HUSLEIELOVEN; Guro Tuv i Oslo Legal.
SER PÅ HUSLEIELOVEN; Guro Tuv i Oslo Legal.

Husleie eller ikke husleie, det er spørsmålet (+)

Koronastenging vil skape økonomiske problemer for leietaker, men det foreligger ikke omstendigheter som tilsier fritak for betalingsplikt etter husleieloven kapittel 5, m. fl.

Publisert Sist oppdatert

I disse koronatider har det vært mange diskusjoner om hvorvidt leietakers leieforpliktelse består, særlig for bedrifter som er pålagt å stenge dørene. Innledningsvis er det greit å slå fast at husleieavtalen kan ha klausuler som innebærer leiefritak i force majeure-situasjoner, og at det første både leietaker og utleier bør gjøre er en grundig gjennomgang av kontrakten. Videre kan også læren om bristende forutsetninger og avtaleloven § 36 trolig åpne for reduksjon av leie i noen leieforhold, men det beror på konkrete helhetsvurderinger. Spørsmålet som her skal drøftes er om husleieloven inneholder bestemmelser som innebærer at leietaker har et rettmessig krav på leiefritak.

Når kontrakt inngås har leietaker plikt til å betale leie etter husleieloven kapittel 3. Videre regulerer kapittel 5 partenes øvrige plikter mens leieforholdet består. Det er husleieloven § 5-7, og da særlig tredje ledd som av noen er trukket fram for å begrunne leiefritak/nedsettelse.

Men er dette egentlig riktig?

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.