PRØVER PÅ NYTT: Höegh Eiendom og Forsvarsbygg har gått i dialog for i fellesskap å enes om rammene for et nytt utbyggingsforslag
PRØVER PÅ NYTT: Höegh Eiendom og Forsvarsbygg har gått i dialog for i fellesskap å enes om rammene for et nytt utbyggingsforslag

Höegh vil bygge 170 boliger ved Gardeleiren (+)

Etter at Forsvarsbygg rettet innsigelse mot bystyrets vedtak, lanserer Höegh Eiendom nå et nedskalert alternativ for den tidligere tomten til Forsvarets Overkommando.

Publisert

I 2004 kjøpte Höegh Eiendom det tidligere bygget til Forsvarets overkommando (FO) på Huseby, med adresse Sørkedalsveien 148-150. Kjøpet åpnet for omregulering og utvikling av den ubebygde delen av eiendommen til boliger.

Det er tidligere utført en omfattende planleggings- og reguleringsprosess, som ble avsluttet i 2018 ved at bystyret vedtok ny reguleringsplan for eiendommen. Denne planen åpnet for utbygging med inntil 22.900 kvadratmeter BRA, hvorav 21.900 kvadratmeter til bolig.

Forsvarsbygg hadde imidlertid innsigelser til vedtaket, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet valgte i sin behandling av saken å oppheve bystyrets vedtak, og anmodet partene om å gå i dialog rundt et nytt forslag for utbygging av tomten.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.