TILPASNING: Avtrapping er det viktigste arkitektoniske grepet for å sikre at bebyggelsen tilpasser seg eksisterende småhusbebyggelse.
TILPASNING: Avtrapping er det viktigste arkitektoniske grepet for å sikre at bebyggelsen tilpasser seg eksisterende småhusbebyggelse.

Her varsler Plan- og bygg eget alternativ til boligkjempenes planer (+)

Miliarium Bolig og Fredensborg Bolig ønsker å bygge 80-100 leiligheter på Montebello, men Plan- og bygningsetaten varsler et eget alternativ med lavere byggehøyde.

Publisert

– Hovedintensjonen er å skape et foregangsprosjekt for boligbygging i et utviklingsområde som ivaretar overganger mot småhusnaboskap, bevaring av trær og som tilpasses utviklingen av Husebyplatået, skriver fagkyndig IN`BY i planforslaget for det 10,2 dekar store planområdet i Montebello terrasse 1 med flere adresser.

Forslagsstiller er Montebello terrasse AS, som eies av Miliarium Bolig og Fredensborg Bolig.

Det er vurdert flere løsninger for planområdet med mer konvensjonelle bygningstyper. Studiene viste at «bebyggelsen ble presset ut i ytterkanten av planområdet, og det var vanskelig å sikre gode overgang mot naboer og de hule eikene». Det har også vært viktig å finne en typologi forankret i et arkitektonisk slektskap til området.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.