IKKE SÅ ENKELT LIKEVEL: Sen leveranse for et modulhus ga en garantisk økonomisk hodepine. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.
IKKE SÅ ENKELT LIKEVEL: Sen leveranse for et modulhus ga en garantisk økonomisk hodepine. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Dagbøter kostet flesk for garantist (+)

Dårlig og sen levering av modulhus ble en økonomisk katastrofe for daglig leder, som undertegnet som garantist for både leveransen og et misligholdt lån.

Publisert Sist oppdatert

Den tidligere aksjeanalytikeren Morten Sundstø driver gjennom sitt selskap Bjørgvin Vekst med eiendomsutvikling. Men det gikk galt da han i mars 2016 signerte en kontrakt med det estiske selskapet TBC Hus OÜ om oppføring av et modulhus. Huset var en tremannsbolig som skulle produseres i Litauen.

Huset skulle leveres på byggetomten senest 21 dager etter undertegning, og det ble spesifisert i kontrakten at forsinkelser ville utløse dagmulkter på 500 euro i inntil ti dager. Etter dette ville kontrakten bli automatisk hevet. Kontrakten inneholdt også en tilbakebetalingsforpliktelse for TBC Hus OÜ. Målet var å gjøre opp for selskapets mislighold av byggekontrakt fra året før med Bjørgvin Vekst. TBC Hus skulle betale 45 000 euro til Bjørgvin Vekst i to avdrag. Det var også dagmulkter for oversittelse av betalingsfristene på 500 euro uten tidsbegrensning.

Kontrakten ble så misligholdt fordi leveransen var mangelfull og forsinket. Dagmulkt for forsinket levering av huset løp fra 5 april 2016 og manglende oppfyllelse av tilbakebetalingsforpliktelsen har ført til at Bjørgvin Vekst krever dagmulkt fra 30 juni 2016 til stevning ble inngått 27 juni 2018.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.