STRAMMER INN: Finanstilsynet og direktør Morten Baltzersen strammer inn for syndikatene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
STRAMMER INN: Finanstilsynet og direktør Morten Baltzersen strammer inn for syndikatene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Finanstilsynet struper de brede syndikatene (+)

Finanstilsynet strammer skruen for syndikatene og rammer de som går bredt ut i markedet etter investorer hardt.

Publisert

Det har vært mindre aktivitet hos de store og brede syndikatene den seneste tiden. Et rundskriv fra Finanstilsynet vil trolig gi store endringer i prosjektfinansieringsmarkedet i tiden fremover. Resultatet blir færre syndikater som går bredt ut til investorer og en større andel club deals med et fåtall profesjonelle eiendomsinvestorer.

I rundskrivet tar Finanstilsynet for seg definisjonen på alternative investeringsfond og prosjektfinansieringsselskaper. Det vises til lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven) og slås fast at for at AIF-loven skal virke etter sin hensikt, og investorene skal få den beskyttelsen som er forutsatt, må det foretas en riktig klassifisering av investeringsstrukturen. Det må blant annet utpekes en forvalter for fondet dersom det er snakk om et alternativt investeringsfond. Rundskrivet tar sikte på å definere om prosjektfinansieringsselskapene egentlig er alternative investeringsfond.

I rundskrivet konkluderer Finanstilsynet med at «Andeler i eksisterende prosjektfinansieringsselskaper som må anses som alternative investeringsfond, men som hittil ikke er klassifisert som dette, kan ikke markedsføres fremover uten at fondet utpeker en AIF-forvalter som sørger for etterlevelse etter kravene i AIF-loven», skriver Finanstilsynet.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.