NORMALT: – Det var like mange annonserte boliger på markedet i oktober 2023 som i oktober 2019, sier administrerende direktør Stian Carlsen.

Påstår at leiemarkedet er midlertidig normalisert

Nedgangen i antall solgte boliger gir opptur for utleierne. 

Publisert

Ifølge en pressemelding økte leieprisen for alle boligtyper med 9,7 prosent i Utleiemeglerens nasjonale portefølje, sammenlignet med 2022. Utleiemegleren som er en av flere meglere i det norske boligmarkedet, sier de signerte rekordmange kontrakter i oktober

– 1.157 kontrakter er en økning på over 28 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Det var like mange annonserte boliger på markedet i oktober 2023 som i oktober 2019, som var siste normalår før koronapandemien. Dette viser at vi nå har et midlertidig normalisert leiemarked, sier administrerende direktør Stian Carlsen og henviser til sine regionkontorer og deres tall.

Prisene øker

Leieprisene for alle boligtyper i Oslo-portefølje øker med 9,5 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

– Oktober var en god måned med mange signeringer. Det er flere boliger til leie på markedet, men færre leietakere som er normalt for årstiden. Vi ser at flere heller leier ut enn å selge boligen sin i et trått salgsmarked, sier regiondirektør Siri Anne Bernum Halck.

Leieprisene for alle boligtyper i Asker og Bærum øker med 21,4 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

– Vi hadde en god oppdragsinngang som vil gi mange nyheter frem mot jul. Fortsatt tar mange boligselgere kontakt for å vurdere utleie i et trått salgsmarked. Leietakerne kan derfor være mer selektive på både pris og standard. Vi hadde en sterk prisvekst i oktober, men som ikke gir et riktig bilde på det totale bildet av utleiemarkedet her. Noen eksklusive eneboliger trakk gjennomsnittsprisen opp, sier daglig leder Mats Larsen.

Litt opp i Bergen

Leieprisutviklingen er moderat økende for de fleste boligtyper i porteføljen i Bergen.

- Oktober er normalt en relativt rolig måned på leiemarkedet, men ikke i år og vi har leid ut ca. 12  prosent flere boliger enn i september. Dette kan delvis skyldes et økende behov for boliger til ukrainske flyktninger, sier daglig leder Eirik Hove.

Også han får stadig henvendelser fra folk som vil leie ut boligen fordi de ikke får solgt. 

– Det er tydelig at renteøkningene og generell kostnadsøkning gjør folk mer forsiktige når det gjelder kjøp av bolig. For mange kan det derfor være gunstig å leie i en periode. Vi oppnår samtidig gode leiepriser og de er høyere enn på samme tid i fjor for alle boligtyper, avslutter Hove.

Drammen og Romerike øker

Leieprisene for alle boligtyper i Drammen øker med 6,3 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Det kostet i gjennomsnitt 12.712 kroner å leie en toroms i oktober, opp 11,2 prosent sammenlignet med forrige måned.

– Selv om markedet er bra, er nok noe av forklaringen på økningen denne måneden at det var leid ut flere boliger med høy standard og god beliggenhet, enn normalt. Det er fortsatt stor pågang av kunder som ikke får solgt boligen og som vurderer utleie, sier daglig leder Eivind Sveen.

På Romerike økte leieprisene for alle boligtyper i portefølje med 16,6 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Gjennomsnittprisen er nå 15.390 kroner - opp 11,1 prosent sammenlignet med forrige måned, og den høyeste registrerte gjennomsnittprisen megleren har hatt på Romerike i 2023.

– Prisøkningen på Nedre Romerike skyldes i hovedsak de største boligtypene, som på grunn av lite konkurranse, har oppnådd meget høye leiepriser. Prisene på ett- og roms er noenlunde stabile. Vi merker fremdeles stor pågang av folk som ikke får solgt til ønsket pris, og stadig flere bestemmer seg for at de vil leie ut. Mange har forsøkt å selge en god stund uten å lykkes, og lite tilsier at salgsmarkedet vil endres med det første. Vi antar derfor at det vil komme enda flere utleieboliger på markedet fremover, som i Oslo, sier Tom Anders Andersen på Lillestrøm-kontoret.

I oktober har det vært bra aktivitet i utleiemarkedet også på Øvre Romerike, der attraktive boliger leies ut relativt raskt. 

– Vi opplever god respons på store, moderne leiligheter som det har vært et underskudd på i markedet over lang tid. Dette har gitt et løft i leieprisene for eneboliger og fireroms leiligheter. Ett- og toroms har holdt seg stabile. Vi ser en vesentlig økning på antall annonserte utleieboliger i Ullensaker, og det er grunn til å tro at dette vil påvirke prisene fremover. Også vi opplever pågang fra boligeiere som ikke får solgt og dermed leier ut. Dette vil nok fortsette så lenge salgsmarkedet er krevende, sier Tom Fjalestad på Jessheim.

Stavanger og Trondheim

Leieprisene for alle boligtyper i oljehovedstaden øker med 10,3 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

– Markedet i Stavanger og Sandnes er godt. Det er spesielt stor etterspørsel etter toroms, gjerne ferdig møblert, hvor prisnivået er tilbake til toppåret 2014. Det er mindre interesse for de største boligtypene som eneboliger, sier daglig leder Edward Vautier i Stavanger.

I Trondheim økte leieprisene 6,4 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

– Det er mange boliger til leie på markedet sammenlignet med hva som er vanlig for sesongen. Noe skyldes at flere velger å leie ut fremfor å selge. Mange utleiere har nok også fått høyere kostnader på utleieboligen, som de ønsker å dekke inn med høyere leiepriser. På grunn av at utbudet er såpass stort i forhold til sesongen, kan det bli vanskeligere for utleier å få forventet pris, da det som vanlig er roligere etter at studentene har kommet på plass. Det er leietakers marked Solveig Hjallen Moan.

Østfold, Vestfold og Kristiansand

Leieprisen for alle boligtyper øker med 12 prosent i porteføljen i Agder sammenlignet med oktober i fjor. Gjennomsnittleien var 11.785 kroner i oktober.

– Markedet har vært noe roligere i oktober sammenlignet med september, som er normalt i vår region. Utbudet av boliger er passende sammenlignet med etterspørsel. Det er en overdekning av hybler og bofellesskap i markedet, sier Tor-Gunnar Albert i Kristiansand.

Leieprisen for alle boligtyper i Østfold øker med 7,9 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Gjennomsnittleien lå på 12.917 kroner.

- Det er fortsatt god respons på annonserte boliger, men erfaringsmessig går vi inn i en roligere periode frem mot jul. Det er verdt å merke seg er at det i oktober var 13 prosent flere annonserte boliger i vårt distrikt, trolig grunnet et utfordrende salgsmarked, sier daglig leder Helge Hanch-Hansen i Østfold.

I Vestfold økte leieprisen for alle boligtyper øker med 8,5 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Gjennomsnittleien var 12.796 kroner i oktober.

– I Vestfold og Telemark ble oktober nok en aktiv måned. Nå lønner det seg å leie, sier daglig leder Karsten Olsen.

Han også påpeker at mange ikek får solgt i det utfordrende eiendomsmarkedet, og at flere mister troen på å få solgt i løpet av året. 

– Mange boliger havner på utleiemarkedet, noen av dem på lengre sikt, andre med et kortidsperspektiv i håp om salg neste sommer. Også større leilighetsprosjekter i regionen blir påvirket, og flere utbyggere leie ut noen av de usolgte leilighetene for å dekke et eventuelt tap. Samtidig opplever vi større pågang fra leietakere. Høye renter og en usikker fremtid i salgsmarkedet gjør at det på kort sikt er lønnsomt å være leietaker. Timingen er også gunstig for leietakerne med tanke på det store utbudet, avslutter Olsen.

Powered by Labrador CMS