SPENNENDE TOMT: På den store tomten til den
gamle torghallen på Økern kan
man få Europas største ombrukssentral
for byggevarer.
Foto: Glen Widing.
SPENNENDE TOMT: På den store tomten til den gamle torghallen på Økern kan man få Europas største ombrukssentral for byggevarer. Foto: Glen Widing.

Pådriver for bærekraftig byutvikling

Foreningen Pådriv begynner å få økt momentum med sin satsing på å få med eiendomsbransjen på bærekraftig byutvikling.

Knut Halvor Hansen, som driver rådgivningsfirmaet Bygg Konsulent AS/BYKON, er styremedlem og partner i Pådriv, en ideell forening som jobber for bærekraftig utvikling av byer og steder.

– Jeg jobber en god del med bærekraft og har satt av en dag i uken til det. Med fokus på å få til bærekraftig byutvikling. Fra Anthon Eiendom har jeg erfaringen fra utviklingen av Vulkan og Aspelin Ramm sitt PS Hotell, hvor jeg så hvordan den sosiale siden av PS hotell påvirket mennesker positivt. Vi snakker ikke bare grønn bærekraft, men også sosial bærekraft. Medvirkningsprosesser er høyrelevant og jeg tror sosial bærekraft vil komme som krav i taksonomien eller rett og slett som en moralsk forventning, men også et nyttig tiltak i all eiendomsutvikling. For meg er Pådriv et utrolig verktøy for å få dette til. Mitt fokus har vært å forsøke å få bransjen til å se hvordan dette kan gjøres på en verdiskapende måte, både økonomisk og samfunnsmessig. Vi ønsker å fortelle om en del av de aktørene som er langt fremme med dette, sier Hansen.

– Slutt å snakke, gjør noe

Han har med seg Aasmund Bunkholt, styreleder i Foreningen Pådriv, til Estates lokaler i Rådhusgata. Bunkholt er også daglig leder i Trefokus AS. Han forteller at Pådriv startet på en konferanse på Lerchendal i 2015.

– Da gikk en på scenen og ba bransjen slutte å snakke og heller gjøre noe. Det ble det skapt et forprosjekt som ble knyttet til Hovinbyen, og vi fikk etter hvert i gang en forening som nå har 42 partnere og over 250 pådrivere. Vi skal være et likeverdig partnerskap med en stemme til hver aktør, uavhengig av størrelse og posisjon. Alle som ønsker å bidra til en samfunnsansvarlig utvikling er velkommen i nettverket, sier Bunkholt.

Noe av det Pådriv er opptatt av, er hvem som «eier» byutviklingen.

– Vi mener det er «alle».

Bidrar

De som er med i Pådriv, skal bidra med sin kompetanse til foreningen og arbeidet. De som er partnere bidrar med økonomiske ressurser for å drive foreningen og enkeltpersoner kan for eksempel bidra med ti timer i måneden i dette arbeidet.

– Vi har også med kommunen, husbanken og flere offentlige aktører. Vi er opptatt av å løse konkrete problemstillinger. For fire-fem år siden ble Vollebekk Fabrikker etablert i utbyggingsområdet til Aspelin-Ramm og OBOS på Vollebekk. Der stod det et tomt bygg som også hadde et stort produksjonslokale.

Sammen med Bjerke Bydel ville vi gjøre noe midlertidig der med fokus på nabolaget og sirkulærproduksjon. Frem til før sommeren i fjor, har vi hatt rundt 40 virksomheter innom, hvorav i hvert fall 20 fortsatt lever, sier Bunkholt.

Blant de vellykkede virksomhetene som kom ut av satsingen på Vollebekk, er blant annet sopprodusenten Gruten og Norske Mikrohus.

– Det var klart for alle at dette var midlertidig, men OBOS forlenget avtalen med Vollebekk Fabrikker/Pådriv fordi de så at dette handlet om positiv nabolagsutvikling. Nå har OBOS utviklet prosjektet på Vollebekk videre i den forstand at de ønsker å legge til rette for ulike typer aktører og aktiviteter i arealer i deler av førsteetasjene. Nå vurderer OBOS også å legge Pådriv til grunn i starten av andre prosjekter, blant annet på Søndre Nordstrand, sier Aasmund Bunkholt

Produktiv boligby

Oslo kommune er også sentral og har sammen med Pådriv og en rekke eiendomsaktører ambisjoner om den produktive boligbyen Breivoll i Hovinbyen.

– Der har kommunen sett for seg et område med radikal funksjonsblanding med trykk på mer enn bare bolig. Vi har fått finansiering fra Oslo kommune, Trefokus, Eiendomsspar, Løvenskiold Eiendom, Nielco og Sohlberg og Toftenes. Målet er en flerfunksjonell og bærekraftig utvikling av Breivoll, sier Bunkholt.

Det er etablert to arbeidsgrupper med navnet Breivoll Fabrikker, som jobber med både produksjons- og boligtanker, og “Knutepunkt 2.0”, som fokuserer på Breivoll som mobilitetspunkt med blant annet ny etterlengtet stasjon på Breivoll. Et annet Pådriv-prosjekt er Sirkulær Ressurssentral AS.

– Høsten 2020 skulle Statsbygg kvitte seg med et enormt telt som sto over Regjeringskvartalet (RKV). Resirqel bisto Statsbygg med gjenbruk i RKV og da Statsbygg skulle kvitte seg med teltet, kontaktet Resirqel Pådriv. Pådriv fikk etter hvert teltet av Statsbygg, ferdig oppsatt på en tomt på Økern, og Pådriv etablerte det ideelle AS’et Sirkulær Ressurssentral (SRAS) i denne sammenheng. SRAS eies av Pådriv, men den operative driften skal gjøres av Ombygg som eies av Resirqel. SRAS har to «hovedfunksjoner » - det kan være et mellomlager for brukte dører, vinduer, trematerialer, stålbjelker og annet som trengs i byggenæringen og i tillegg skal det være et omsetningsledd for brukte byggevarer. Pådriv og Resirqel gikk i dialog med strategiske samarbeidspartnere for å komme i gang og vi har fått med oss Statsbygg, Oslobygg, Mustad Eiendom, OBOS, Møller Eiendom, Gjensidige, EBEAO, sier Bunkholt, som er styreleder i SRAS.

Han mener deres bidrag – både økonomisk og strategisk – er helt avgjørende for at de kan lykkes.

Sammen med Ole Pedersen fra Nedenfra, Leieboerforeningen, Norsk Eiendom, har Pådriv etablert Boligmerket, som skal sikre kvalitet og seriøsitet for innleier ved boligutleie.

– Pådriv er en unik arena hvor vi kan ligge i forkant og forstå hva som bør gjøres. Vi får tilgang på en enorm base av kunnskap gjennom nettverket, noe som gir oss en suveren kraft, sier Hansen, som oppfordrer flere eiendomsaktører til å bli med på satsingen på sosial og grønn bærekraftig byutvikling som partnere i Pådriv.

Powered by Labrador CMS