OSLOFJORDEN SOM NABO: Utbyggingsområdet på Vækerø ligger langs Oslofjorden.
OSLOFJORDEN SOM NABO: Utbyggingsområdet på Vækerø ligger langs Oslofjorden.

Oslos glemte indrefilet

Eierne av det gigantiske området mellom Skøyen og Lysaker har ventet lenge på å få bygge ut. Nå vil de sette i gang reguleringen parallelt med planleggingen av Vækerø T-banestasjon.

Publisert

– Vi har vært tålmodige og ventet på at områdereguleringen for Skøyen skulle bli ferdig, men så opplever vi at dette arbeidet trekker ut. Når Fornebubanen skal være ferdig i 2027, må jo også vi ha muligheten for å utvikle våre eiendommer, mener administrerende direktør Jens Jalland i Løvenskiold Eiendom.

På vegne av Oslo Kommune Fornebubanen har Cowi bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten for en ny T-banestasjon på Vækerø. Det er nettopp denne stasjonen som gjør utbygging på Vækerø attraktivt.

Støyutfordringer

– Området får en fantastisk offentlig kommunikasjon inn til Oslo, samtidig som det har fantastisk beliggenhet ved fjorden, sier Jalland.

Området ligger også inntil E-18. Hvordan skal dere løse utfordringene med støy?

– Dette blir en del av prosessen. Det er løst andre steder ved E-18, derfor skal vi også greie det. Men det er klart at det blir en blanding av kontor og boliger der, svarer han.

I 2017 gikk grunneierne på Vækerø sammen om et høringsinnspill til detaljreguleringen av Fornebubanen. Grunneierne påpekte at det var store avvik mellom høringsmaterialet og kommuneplanens arealdel, som utpeker Vækerø-området som et prioritert stasjonsnært utviklingsområde. Høringsmaterialet til Fornebubanen hadde ikke inkludert utvikling av området slik både Oslo kommune og grunneierne ønsker.

I et brev til byråd for byutvikling ber Jalland – på vegne av grunneierlaget ­­­– om at områdereguleringen på Vækerø startes opp snarest.

Stasjonsnært utviklingsområde

– Oslo Kommune trenger flere større områder som utvikles med boliger og næringsarealer fremover. Vi ber om at byråden for byutvikling sørger for at Plan- og bygningsetaten prioriterer oppstart av områdereguleringen på Vækerø snarest. Dette for å sikre at vi som grunneiere kan utvikle området i tråd med Oslo Kommune sin ambisjon om et stasjonsnært utviklingsområde, skriver han til byråd Hanna E. Marcussen.

Grunneierlaget består av Løvenskiold Eiendom, Norsk Hydros Pensjonskasse, Vedal, Selmer Eiendom, Eiendomsspar, Backe Eiendom med flere.

Løvenskiold Eiendom eier store områder på Vækerø. Blant eiendommene finner vi blant annet Maxbo Stormarked – et byggevarehus på til sammen 13.000 kvadratmeter som åpnet i 2008. På Vækerø ligger også Løvenskiold-konsernets hovedkontor.

Hydro-pensjonistenes kremeiendom

I 1984 kjøpte Norsk Hydros Pensjonskasse Drammensveien 264 av Løvenskiold Eiendom, og dette ble det nye hovedkontoret til Norsk Hydro. Dette ble fulgt opp med kjøpet av Vækerø Hovedgård og ytterligere tomteareal i 1998.

Pensjonskassens eiendom på Vækerø har en unik beliggende ved Oslofjorden. Selv om det er mye kystarealer og vernede områder på tomten, er det ingen tvil om at dette er en svært attraktiv beliggenhet for boliger. Det er ikke utenkelig at næringsbyggene over tid blir konvertert til boliger.

Planområdet.
Planområdet.

– Tanken har slått oss, men per i dag er tomten fullt utnyttet til næring. Vi har ingen umiddelbare planer for å gjøre noen endringer på Vækerø, og jeg ønsker ikke å forskuttere hva styret vil kunne tenke om dette en gang i fremtiden, uttalte daglig leder Ole Petter Gjerde til Estate Magasin i 2017.

Nå er utbygging mer aktuelt enn noen gang.