TRANSFORMASJON: Mustad Eiendom vil transformere Lilleaker-/ Lysakerområdet til en levende by
TRANSFORMASJON: Mustad Eiendom vil transformere Lilleaker-/ Lysakerområdet til en levende by

For andre gang klager Mustad Eiendom på fremdriften i gigantprosjektet

– Vi er oppgitt over at det ikke blir fremdrift i en så stor og viktig plan, sier Øyvind Arntsen, direktør plan & prosjektutvikling i Mustad Eiendom.

Publisert Sist oppdatert

Mustad Eiendom vil transformere Lilleaker-/ Lysakerområdet til en levende by med bymessig bygningsstruktur og finmasket nettverk av fotgjengervennlige bygater, gågater og varierte parker og plasser med urbane kvaliteter. Hovedgrepet omfatter å bygge opp et nytt bymessig, utadrettet handlestrøk som erstatning for dagens CC Vest, og å foredle elvedalens naturkvaliteter slik at den kan bli et nytt rekreasjonsområde og møteplass for beboere, arbeidstakere og besøkende.

Planen omfatter også 2 250 nye boliger.

Ikke fornøyd

I oktober i fjor skrev Estate Nyheter at Mustad Eiendom ikke var fornøyd med fremdriften i plansaken. Da var det gått 14 måneder siden oppstartsmøtet for selskapets detaljregulering for Lilleakerbyen.

Saken fortsetter under tidslinjen.

Plan av bygningsetaten (PBE) var da enig i at de hadde brukt mer tid enn estimert.

– Planprogrammet og alternativet som blir utformet av oss, må være av god nok kvalitet. Som dere selv har omtalt, vil utviklingen av Lilleakerbyen gå over flere år, og PBE mener at det er viktig at planprosessen gir nok tid til å utarbeide gode og solide nok alternativer for en transformasjon av området som vil kunne foregå over flere år.

Vi kan i denne sammenheng informere om at plansaken for Lilleakerbyen allerede er en sak med høy prioritet hos PBE. Planprogram for Lilleakerbyen skal i etatsdirektørens planforum 16.10.2019, skrev PBE i et brev datert 4. oktober 2019.

Stort behov for dialog

Nå – 8 måneder senere – har Civitas sendt enda en klage på fremdriften. Der vises det til at all dialog ble satt på vent i hele 2019 fordi PBE holdt på med utviklingen av eget planalternativ. Det ble avholdt et par informasjonsmøter, hvor etaten presiserte at det ikke var rom for tilbakemeldinger eller dialog.

Mølletorget
Mølletorget

Planprogrammet er nå til politisk behandling. Etatens tilbakemelding nå er at «dialogfasen må utsettes ytterligere i påvente av den politiske behandlingen av planprogrammet».

– Reguleringsplanen for Lilleakerbyen er Oslos største innsendte planforslag på lenge. Planens størrelse og kompleksitet innebærer stort behov for dialog med PBE. Vi stiller oss undrende til at det anses uhensiktsmessig for etaten å starte dialogfasen på en så vidt kompleks plansak parallelt med den politiske behandlingen av planprogrammet. Vi oppfatter at vedtaket for VPOR Lysakerbyen går langt i å antyde at det finnes flere fasiter for området enn det som er vist i VPOR, skriver Civitas i klagen til PBE.

Civitas mener området er tjent med at «vi nå kommer raskt videre og over i dialogfasen frem mot offentlig ettersyn».

Enda en snublekant

– Vi har holdt på i 2 år nå, men ennå ikke kommet skikkelig i gang, sier Øyvind Arntsen, direktør plan & prosjektutvikling i Mustad Eiendom.

Han påpeker at det denne gangen ikke er PBE isolert sett det står på, men at Byutviklingsutvalget i Oslo kommune har planprogrammet til gjennomgang, og denne behandlingen lar vente på seg.

– Dette er enda en snublekant. Vi er oppgitt over at det ikke blir fremdrift i en så stor og viktig plan, sier Arntsen, som håper på en rask avklaring i det nevnte utvalget, for «PBE vil ikke starte dialogfasen før den er ferdig behandlet i byutviklingsutvalget».

Innrømmer høy tidsbruk

Enhetsleder Marianne Knutssøn Lindeberg i PBE innrømmer at de har brukt mer tid enn de forventet da de startet arbeidet med planprogrammet for Lilleakerbyen.

– Vi skulle gjerne brukt kortere tid på saken, men det har vært viktig for oss å lage et godt planprogram med et alternativ som følger opp intensjonene og føringene i den veiledende planen for de offentlige rom (VPOR) for Lysakerbyen, sier hun.

Hvorfor er ikke saken blitt behandlet raskere?

– Dette blir en detaljreguleringsplan for et stort og komplekst område i Oslo. Det er mange forhold som må undersøkes, avklares og diskuteres. Vi har særlig brukt tid på utvikling av alternativ 2 i planprogrammet, som i større grad følger opp byplangrepene i veiledningsplanen for Lysakerbyen. Vi har også vært i dialog med Utdanningsetaten og Undervisningsbygg om mulig utforming og lokalisering av en eventuelt ny grunnskole innenfor planområdet. Dette er prosesser som naturligvis tar tid, svarer hun, og legger til:

– Når planprogrammet snart blir fastsatt, har både forslagstillere, deres konsulenter og kommunen et svært godt grunnlag for å jobbe frem et planforslag.

Se tidligere PBE-sjef om hvorfor hun demonstrerte mot rivingen av Y-blokka

Ble aktivist og havnet på glattcella