Juss:

I RETTSSAK NÅ: Oslo kommune har denne uken brukt tre dager i Oslo tingrett på å argumentere for at kommunens fortauskrav er gyldig.

Oslo kommune i ny rettssak om fortauskrav

Slåss mot utbygger i Oslo tingrett, som mener at kommunens fortauskrav er ugyldig.

Publisert

Oslo kommune har gjennom flere år krevd at utbyggere opparbeider kommunale fortau med henvisning til plan- og bygningslovens § 18-1. I en lagmannsrettsdom fra mars i fjor, hvor Bergskogen Eiendom var kommunens motpart, ble det slått fast at denne praksisen er ulovlig.

Dommen ble ikke anket av Oslo kommune og er dermed rettskraftig. Som følge av den rettskraftige dommen krevde Bergskogen Eiendom erstatning, og det var opprinnelig berammet rettssak rundt erstatningsbeløpet i Oslo tingrett i desember i fjor.

Som Estate Nyheter omtalte tidligere denne uken, så har partene kommet til et forlik, som innebærer at kommunen dekker kostnader som utbygger har pådratt seg. Detaljene er rundt forliket er ikke kjent.

Nederlaget for Oslo kommune til tross – kommunen vil ikke innrømme at de har gjort feil i tilsvarende saker som angår omstridte fortauskrav. Fra før er det kjent at en rekke andre aktører har krevd kommunens fortauskrav kjent ugyldige.

Blant disse er Fager Eiendom, som kontrolleres av Bård Rieber-Mohn. I dag avsluttes hovedforhandling mellom Oslo kommune og Fager Eiendom i Oslo tingrett, etter at partene ikke har lykkes å komme til enighet utenfor domstolene.

Rettssaken startet onsdag, og i henhold til tidsplanen redegjør enhetsleder Pål Granberg i Plan- og bygningsetaten for kommunens praksis. Det samme gjelder seniorkonsulent Lars Eide Frang i Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Fager Eiendom er representert ved advokat Kjersti Cecilie Jensen fra Bull & Co, mens advokat Olav Haugen Moen hos Kommuneadvokaten prosederer for kommunen.

Dom i saken er ventet om noen uker.

Powered by Labrador CMS