Analyse:

GODT ÅR: Administrerende direktør Mona Ingebrigtsen i Oslo Areal kan se tilbake på et godt år.

Oslo Areal fikk overskudd på 793 millioner

Resultatet ble trukket opp gjennom salget av Philip Pedersens vei 20 på Lysaker.

Publisert

– Selskapet har en portefølje av sentrale kontoreiendommer, hovedsakelig i Oslo-området med gode leietakere og utviklingspotensial. Med en solid organisasjon og en sterk finansiell plattform er selskapet godt rustet for fremtiden, skriver styret i årsberetningen for 2019.

Konsernregnskapet viser leieinntekter på 486 millioner kroner og et resultat før skatt på 793,4 millioner (534,5 millioner året før).

I resultatet inngår gevinsten gjennom salget av Philip Pedersens vei 20 (ca. 10.000 kvm) på Lysaker, med overtakelse 1. mars 2019. Kjøper var Clarksons Platou Real Estate sitt fond, Oslo Opportunity.

Oslo Areal er eid 50/50 av Gjensidige Forsikring ASA og AMF Pensionsforsäkring. I løpet av fjoråret økte selskapets eiendomsportefølje fra 9,8 til 10,3 milliarder kroner i markedsverdi. Økningen kommer som følge av både investeringer i eksisterende eiendommer og en generell verdiøkning.

– Investeringer i 2019 har vært oppgraderinger og leietakertilpasninger i eksisterende eiendommer, hvor det største prosjektet har vært rehabilitering av Pilestredet 33.

Gjennom 2019 har selskapet reforhandlet og inngått nye leieavtaler på en rekke av selskapets eiendommer. Ledigheten i Oslo-eiendommene er på under 2 prosent, skriver styret i årsberetningen

Selskapet har også flere utviklingsprosjekter på planleggingsstadiet, deriblant Galleri Oslo.

Styret peker på at moderat konjunkturoppgang gjennom 2019, samt lav tilførsel av nye kontorarealer i Oslo, har medført lav ledighet og stigende leiepriser, spesielt i sentrum.

– Leieprisene forventes å stige noe for gode kontorbygg med god beliggenhet, mens mer sekundære eiendommer og beliggenheter kan forvente en utflating i leieprisene. Tilførsel av kontorbygg øker fra 2020, og volumene i 2020 og 20201 gir utsikter til høyere utbud enn etterspørsel, og dermed mulighet for høyere konkurranse og noe økt ledighet på beliggenhet utenfor Oslo sentrum, skriver styret.

Powered by Labrador CMS