Juss:

REDEGJØR: BAHR har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om en tolkningsuttalelse om nye reglene for oppkjøpsfinansiering i aksjeloven. I denne artikkelen redegjør advokatene Erik Langseth og Lise Sofie Stene for disse spørsmålene og svarene fra departementet.
REDEGJØR: BAHR har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om en tolkningsuttalelse om nye reglene for oppkjøpsfinansiering i aksjeloven. I denne artikkelen redegjør advokatene Erik Langseth og Lise Sofie Stene for disse spørsmålene og svarene fra departementet.

Oppkjøpsfinansiering - avklaringer fra departementet (+)

Ved årsskiftet ble reglene om aksjeselskapers adgang til å stille sikkerhet for kjøpers oppkjøpsfinansiering endret. Lovendringen har skapt stor usikkerhet om hvorvidt og hvordan aksjeselskaper kan stille slik sikkerhet.

Publisert

Nærings- og fiskeridepartementet har etter anmodning fra BAHR avgitt en tolkningsuttalelse om de nye reglene som avklarer to helt sentrale spørsmål for anvendelsen av reglene.

To spørsmål

Bakgrunnen for den nevnte usikkerheten omkring praktiseringen av de nye reglene i aksjeloven § 8-10 er enkelte uttalelser i forarbeidene til lovendringen som synes å forutsette at:

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.