TILBUDSRIK ARENA: Ferd og Vedal ønsker å etablere en tilbudsrik arena for mange ulike brukergrupper, med et spesielt fokus på aktivitet og kultur.
TILBUDSRIK ARENA: Ferd og Vedal ønsker å etablere en tilbudsrik arena for mange ulike brukergrupper, med et spesielt fokus på aktivitet og kultur.

Ønsker å aktivisere Trekanttomten inntil området er regulert

– Det er et høyt ønske om at en midlertidig aktivisering av denne åpne tomten kan starte fra samme tidspunkt som Nasjonalmuseet åpner, skriver Oslo Works.

Publisert

I november 2020 ble det kjent at Ferd hadde kjøpt Trekanttomten ved Aker Brygge av Statsbygg for 1,5 milliarder kroner. Samtidig inngikk selskapet partnerskap med Vedal-selskapene, hvor Vedal også skal stå for prosjektledelse og trygg gjennomføring av byggeprosjektet.

I mars i år bestilte Oslo Works oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for eiendommen. Intensjonen er å realisere et næringsbygg med utadrettede funksjoner på gateplan.

Nå har Oslo Works – på vegne av Trekanttomten Utvikling AS – søkt om tillatelse til å aktivisere tomten midlertidig, i en periode på tre år, i påvente av utarbeidelse og behandling av reguleringsplan for permanent bruk at tomten.

I søknaden påpeker Oslo Works at tomten er en svært sentral eiendom i området mellom Aker Brygge og Vika, og er en av få større ubebyggede tomter i sentrum av Oslo. Tomten har over lengre tid fungert som brakkeriggområde ved utbyggingen av det nye Nasjonalmuseet.

– Mens planarbeidet for eiendommen pågår, ønsker tiltakshaver å legge til rette for en tilgjengeliggjøring av tomten, og en aktivisering av denne eiendommen i synergi med sine omgivelser gjennom midlertidig bruk, skriver Oslo Works.

Tiltaket har to hovedformål:

· Å legge til rette for en lavterskel, allmenn tilgjengeliggjøring av denne sentrale eiendommen i byen, i den perioden hvor den ikke har andre bruksformål og i påvente av regulerings- og prosjekteringsprosess som vil bestemme hvordan den kan utbygges. Det er ønske om å etablere en tilbudsrik arena for mange ulike brukergrupper, med et spesielt fokus på aktivitet og kultur.

· Å legge til rette for en aktiv og inkluderende innsikts- og medvirkningsprosess, gjennom uttesting av tilbud og tilstedeværelse på eiendommen. Også i permanent bruk, på lengre sikt, er intensjonen at tomten skal gi mye tilbake til byen i form av tilbud og byliv på bakkeplan. Ved å åpne for midlertidig bruk av eiendommen mens den gjennomgår reguleringsprosess, skapes en viktig fysisk arena for reell medvirkning, og innhenting av viktig innsikt til utviklingsprosessene ved å kunne teste ut ulike publikumstilbud på stedet.

Oslo Works ber om at søknaden gis prioritet ved behandling.

– Dette er nærmeste nabo til Nasjonalmuseet som åpner for publikum i juni. Det er et høyt ønske om at en midlertidig aktivisering av denne åpne tomten kan starte fra samme tidspunkt, og dermed utnytte sommersesongen også som en verdifull medvirkningsarena for pågående planarbeid.

Powered by Labrador CMS