Bolig:

80 BOLIGER: I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten ble det skissert 80 boliger og 4.300 kvadratmeter næringsarealer.
80 BOLIGER: I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten ble det skissert 80 boliger og 4.300 kvadratmeter næringsarealer.

Omstridt prosjekt stoppet av PBE. Nå krever eieren at bystyret ser på saken

Planen for tomten ved Carl Berners Plass i Oslo ble stoppet på grunn av bevaringsverdier, men det ene trehuset ble totalskadet i brann og er senere revet.

Publisert

I november i fjor skrev Estate Nyheter at det var bestilt oppstartsmøte for Trondheimsveien 119 m.fl. hos plan- og bygningsetaten (PBE), hvor formålet var å sondere mulighetene for å få utviklet det aktuelle tomtearealet til boligformål. I henvendelsen til PBE ble det skissert 80 boliger og 4.300 kvadratmeter næringsarealer.

I henvendelsen fremgår det at «denne sterkt eksponerte tomten i bybildet har ligget ubebygget i mange år». Bebyggelsen på tomten er også redusert i årenes løp, blant annet gjennom brann.

PBE stoppet planinitiativet i september «fordi planinitiativet tar opp en problemstilling som er allerede er avklart i den nylig vedtatte reguleringen for området».

– Bevaringsverdiene er avklart gjennom en nylig vedtatt regulering, og planinitiativet er derfor i strid med den ønskede utviklingen av området. Det nye planinitiativet avviker heller ikke vesentlig fra den gjeldende reguleringsplanen, med unntak av bevaringsaspektet, og PBE mener derfor at planinitiativet ikke bør føre frem, skrev PBE i område- og prosessavklaringen.

Nå har NSW Arkitektur, på vegne av Pollux Eiendom AS, sendt brev til PBE med krav om at etatens beslutning forelegges bystyret for endelig avgjørelse.

– Dagens reguleringsplan er uhensiktsmessig, og vil ikke bli bebygget av Pollux Eiendom. Eksisterende plan gir heller ikke lenger uttrykk for faktisk situasjon, ettersom den forutsetter bevaring av to trehus, hvorav det ene trehuset etter reguleringsplanen ble vedtatt er blitt totalskadet i brann og senere revet. Situasjonen er derfor endret siden den gjeldende reguleringsplanen ble vedtatt, og det er behov for en ny vurdering av området, skriver arkitektselskapet.

Pollux ønsker gjennom plansaken å opprette en dialog «for å oppnå en god utnyttelse av eiendommen tilpasset omkringliggende bebyggelse».

Powered by Labrador CMS