Aktuelt:

COMEBACK: Konserndirektør for finans, Arne B. Sperre, kan glede seg over full fart i kjøpesentrene.

Thons kjøpesentre med 437 mill. i verdiøkning

Comeback i kjøpesentrene gir kraftig verdiløft for Olav Thon Eiendomsselskap.

Publisert Sist oppdatert

I andre kvartal økte eiendomsverdiene til børsnoterte Olav Thon Eiendomsselskap med 568 millioner kroner. Og aller størst var verdiøkningen i selskapets kjøpesentre. Med en verdiøkning på 437 millioner kroner, sto kjøpesentrene for 77 prosent av oppskrivningene av eiendomsverdiene i Olav Thon-selskapet.

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør, med 59 kjøpesentre i Norge og Sverige i porteføljen. I første halvår hadde kjøpesentrene en samlet omsetning på 25,8 milliarder kroner. Det er en økning på 8 prosent sammenlignet med 2021.

– Omsetningstallene på kjøpesentrene er nå vesentlig høyere enn før pandemiårene. Sammenliknet med 2019 er økningen hele 16 prosent. Tallene viser med tydelighet at konsernets kjøpesentre har styrket seg gjennom pandemien, og at de fortsetter å være attraktive og populære møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Totalt oppnådde Olav Thon Eiendomsselskap netto leieinntekter på 718 millioner kroner i andre kvartal. Verdiendring fra eiendommene og finansielle instrumenter var 857 millioner, mens resultat før skatt endte på 1,4 milliarder kroner. Salget av forvaltningsselskapet Amfi Drift ga en gevinst på 69 millioner kroner.

– Med fortsatt stor økonomisk usikkerhet og betydelige økte markedsrenter er vi godt fornøyd med å kunne presentere en vesentlig resultatvekst også i 2. kvartal, uttaler Sperre.

Krigen i Ukraina, økende inflasjon og relativt kraftige renteøkninger skaper økt usikkerhet om den økonomiske utviklingen både i Norge og i verden i tiden fremover.

– Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling med lav belåningsgrad og solide likviditetsreserver forventes å kunne bidra til fortsatt god resultatutvikling i tiden fremover, avslutter Arne B. Sperre.

Powered by Labrador CMS