SVAKERE: Omsetningen i Thons kjøpesentre har i første halvår vist noe avtakende vekst.

Lavere resultat og nedjusterte eiendomsverdier hos Thon

Resultatet hos Olav Thon Eiendomsselskap før skatt, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner - ned fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor.

Publisert

Olav Thon Eiendomsselskap hadde ifølge en pressemelding også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier.

Her er hovedpunktene fra Q2 og 1. halvår:

* Resultat før skattekostnad på 173 millioner kroner (1.418) i Q2.

* Resultat før skattekostnad, verdiendringer og valuta ble 592 millioner kroner (618) i Q2.

* Leieinntekter i Q2 beløp seg til 946 millioner kroner (807).

* Verdiendringer av investeringseiendommer og finansielle instrumenter utgjorde samlet -409 millioner kroner (857) i Q2.

* Konsernets finansielle posisjon er solid, og ved halvårsskiftet var konsernets egenkapitalandel 51 prosent (53), og likviditetsreserven var 4.910 millioner kroner (5.681).

Litt vekst for kjøpesentrene

– Olav Thon Eiendomsselskap hadde høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier Arne B. Sperre som er konserndirektør for økonomi og finans.

Selskapet er Norges ledende kjøpesenteraktør med 60 hel- og deleide sentre i Norge og Sverige. I porteføljen inngår blant annet seks av landets ni største kjøpesentre.

Butikkomsetningen i Q2 var 14,6 milliarder kroner, en økning fra samme periode i fjor på fem prosent (13.999).

– Omsetningstallene på kjøpesentrene har i første halvår vist noe avtakende vekst i tråd med de kraftige renteøkningene. Til tross for dette øker besøkstallene, påpeker Sperre.

Næringseiendommer, investeringer og eiendomsprosjekter

Eiendomssegmentet Næringseiendommer består av kontoreiendommer, logistikk-eiendommer og boliger for utleie, for det meste i osloområdet. Næringseiendommer utgjør 27 prosent av konsernets samlede eiendomsverdier.

I Q2 var konsernets nettoinvesteringer 267 millioner kroner, en økning fra 30 millioner kroner i Q2 i fjor.

I første halvår under ett var netto investeringer 1.695 millioner kroner, hvorav rundt 75 prosent dreier seg om kjøp av nye eiendommer.

Fremtidsutsikter

Sperre mener krigen i Ukraina, høy inflasjon og kraftige renteøkninger i Norge og i verden, vil påvirke eiendomsmarkedene også i tiden fremover.

– Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling forventes å bidra til gode operative resultater også i tiden fremover. Lav belåningsgrad og høy likviditetsreserve gir Olav Thon Eiendomsselskap gode muligheter til å benytte interessante investeringsmuligheter i eiendomsmarkedet i tiden fremover, avslutter Arne B. Sperre.

Powered by Labrador CMS