NED I BYEN: Daniel Kjørberg Siraj i Obos melder om nedgang i storbyene og oppgang hos Söta Bror.

Obos ble reddet av svenske småhus i første kvartal

Boliggiganten solgte 533 boliger til en verdi av 2,5 milliarder kroner de tre første månedene.

Publisert

Sammenlignet med første kvartal i fjor er det ifølge en pressemelding opp 24 prosent.

– Vi har hatt en lang periode med svakt boligsalg og dette speiles i tallene for første kvartal i fjor. I årets første kvartal ser vi nedgang på tre prosent i byområdene, mens trehus-segmentet får et løft på 53 prosent. Markedsforholdene synes noe mer forutsigbare nå og vi opplever forsiktig optimisme blant kjøperne. Prisveksten er i ferd med å flate ut og forventning om et mulig rentekutt til høsten gir en liten effekt i markedet, selv om salgstakten fortsatt ligger langt bak toppåret 2021, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Det er særlig Obos Sverige, som produserer trehus, som løfter salget i første kvartal. De solgte 174 boliger, opp 120 prosent fra samme periode i fjor.

– De legger bak seg en lang periode med nedadgående salg og tilpasning av produksjonen til markedet. Samtidig representerer de en lang industrihistorie som nå bidrar positivt når markedet viser tegn til å våkne litt. Vi har stor tro på at markedet for trehus vil ta seg ytterligere opp i Sverige og Norge når rentebildet endres. Vi står overfor store investeringer i mer automatisert produksjon i Sverige, som blir viktig når etterspørselen av nye boliger øker til mer normale nivåer igjen, sier Marianne Gjertsen Ebbesen som er konserndirektør for boligutvikling trehus.

Lavere boligbygging

I Q1 ble det igangsatt bygging av 309 boliger, og Obos har nå 5.221 boliger under bygging med en salgsgrad på 61 prosent. Det er ned fra 7.402 boliger med en salgsgrad på 67 prosent ved utgangen av Q1 i fjor.

– Vi har hatt et krevende marked i godt over ett år, og vi har sett oss nødt til å tilpasse byggingen deretter. Den lavere salgsgraden gjenspeiler at vi har startet flere prosjekter på lave forhåndssalgsnivåer for å opprettholde evnen til å tilby boliger de kommende årene. På sikt kan den lave boligbygging vi nå ser skape utfordringer med et for lavt tilbud frem i tid. Derfor gjør vi alt vi kan for å få satt i gang så mange prosjekter som mulig, påpeker Siraj.

Etterspurte kjøpsmodeller

Boligkjøpsmodellene Deleie og Bostart er ifølge meldingen fortsatt etterspurte. I Stor-Oslo er 54 prosent av salgene i første kvartal enten med Deleie eller Bostart. Det er nå solgt nesten 1.400 boliger med Deleie eller Bostart siden selskapet startet å tilby kjøpsmodellene.

I 2024 kommer forhåpentligvis en lovendring som åpner opp for at de kan tilby flere Deleie-boliger.

– Vi er utsolgt for Deleie på enkelte prosjekter. Dagens borettslagslov setter en begrensning på salget av Deleie på 20 prosent av enhetene i et borettslag. Når en lovendring forhåpentligvis er på plass i år kan vi øke andelen til 50 prosent. Dette får en positiv effekt på igangsetting av boligprosjekter fordi det gjør enda flere boliger tilgjengelig til en pris folk kan betale. En lovendring er derfor et av de kraftigste tiltakene for å bedre situasjonen i byggebransjen, sier Daniel Kjørberg Siraj.

Powered by Labrador CMS