SVAKT: Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj opplever kraftig salgsnedgang..

Boligsalget stuper - kraftig nedgang i Obos

Boligselskapet solgte 875 boliger til en verdi av 4,3 milliarder kroner i første halvår 2023. Det er 58 prosent færre salg enn fra samme tid i fjor.

Publisert Sist oppdatert

– Vi står i et krevende marked der nyboligsalget har gått kraftig tilbake. Pris- og renteøkninger har gjort folk mer avventende og det slår inn i nyboligmarkedet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

Obos trodde ved inngangen av året at renteøkningene skulle være over før sommeren.

Det var feil og nå vet de at det vil ta lengre tid.

– Jeg tror markedet vil bedre seg når folk vet hva de har å forholde seg til; i den forstand at man får et tydelig signal fra Norges Bank om at nå er rentetoppen sannsynligvis nådd. Vi må imidlertid smøre oss med litt mer tålmodighet og forventer derfor et tregt nyboligmarked godt ut i 2024, påpeker han.

Mange boliger under bygging

I første halvår ble det satt i gang bygging av 832 boliger og Obos har nå 6.532 enheter under bygging. Salgsgraden på disse er på 65 prosent.

– Svakere boligsalg gjør at vi må tilpasse byggingen vår deretter, men vi setter ikke alt på vent. Byggetakten er på linje med etterspørselen nå og vi forbereder flere prosjekter på byggestart dersom byggekostnader og salg blir tilfredsstillende. Samtidig har vi satt i gang mange prosjekter de seneste par årene og har et stort antall boliger under bygging totalt, noe som er viktig for boligforsyningen i årene som kommer, sier Siraj.

Etterspørsel etter Deleie og Bostart

Boligkjøpsmodellene Deleie og Bostart, som skal gjøre inngangen til boligmarkedet enklere for flere grupper, har vist å være svært etterspurt, ifølge meldingen. Inn i 2023 var 152 av salgene med disse modellene.

Særlig i Stor-Oslo er etterspørselen høy, der 49 prosent av boligene som ble solgt i årets første seks måneder var med Deleie eller Bostart. Obos har solgt totalt 1.216 slike boliger siden de startet å tilby disse kjøpsmodellene.

– Deleie har vært en suksess, men vi opplever at vi er utsolgt for dette på enkelte prosjekter. Ikke fordi vi ikke ønsker å selge flere, men fordi loven i praksis setter begrensninger på salget av Deleie på 20 prosent av enhetene i et borettslag. I sommer sendte Regjeringen et forslag til endringer i borettslagsloven på høring. Dette vil åpne for at vi kan tilby flere Deleie-boliger i et borettslag. Vi håper lovarbeidet går raskt etter høringsfristen da økt bruk av Deleie også vil muliggjøre økt tempo i boligbyggingen, sier Siraj.

Blir ikke flere boliger av den grunn

Flere Deleieboliger gir imidlertid ikke flere boliger totalt sett. Mange kommuner er nå i gang med sine kommuneplanprosesser. Obos opplever at flere kommuner nå setter strengere begrensninger på boligbyggingen i kommende planer og at planbehandlingen av innsendte planer går tregt.

– Kommunene må se sitt ansvar for boligbyggingen gjennom å ta aktive grep for å få frem flere planer raskere og med tilstrekkelig antall boliger. Mange politiske partier løfter boligbyggingen nå før valget, men det kreves aktiv endring av planpraksis dersom vi skal kunne dekke etterspørselen etter nye boliger når markedsforholdene igjen bedrer seg, poengterer Siraj.

Powered by Labrador CMS