VIKTIG: Konsernsjef Daniel K. Siraj i OBOS frykter at det blir borte stasjoner på Fornebu i et politisk kompromiss.
VIKTIG: Konsernsjef Daniel K. Siraj i OBOS frykter at det blir borte stasjoner på Fornebu i et politisk kompromiss.

OBOS vil bidra med 300 mill. ekstra til Fornebubanen

Dersom alle de planlagte stasjonene på Fornebu blir realisert, vil OBOS gå inn med ytterligere 300 millioner kroner i bidrag.

Publisert

– Fornebubanen må realiseres, og den må fullføres med alle de planlagte stasjonene. Styret i OBOS har nå vedtatt å gå inn med ytterligere 300 millioner kroner i prosjektet, under forutsetning av at alle de fire stasjonene blir bygget. Som grunneier og utbygger bidrar vi allerede betydelig til baneprosjektet og annen nødvendig infrastruktur. OBOS er nå villig til å skyte inn enda mer penger for å sikre at Flytårnet stasjon ikke forsvinner i et politisk kompromiss. Vi håper, og forventer, at alle andre aktører som har en interesse av banen; grunneiere, Oslo kommune og staten også stiller opp med de pengene som trengs, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Han mener Fornebubanen er et samfunnskritisk prosjekt som er viktig for hele Oslo-regionen. Når Fornebu er ferdig utviklet, vil området ha rundt 25 000 innbyggere og like mange arbeidsplasser.

– Dette handler om å skaffe et helt nødvendig kollektivtilbud, ikke bare for de mange tusen som vil leve og bo på Fornebu, men også alle de som vil ha sin arbeidsplass der. Hvis baneprosjektet blir nedskalert, og vi står igjen med en veiutbygging, er det en gedigen fallitterklæring. Premisset for utbyggingen av E18-utbyggingen var å sikre at det ble bygget et godt og bærekraftig kollektivtilbud til det som på sikt blir Fornebu-byen, sier Siraj.

Han tar også til orde for å tenke nytt om finansieringen av prosjektet.

– Nå må alle muligheter utforskes. Det er uttalt vilje hos sentrale grunneiere til å bidra i realiseringen av stasjonene, da må også kommunene tenke nytt. Staten må også bidra i større grad til å dekke kostnadsøkningen og ikke bare skyve regningen over på regionene. Dersom banen strippes for stasjoner, og dermed reisende, er det en kortsiktig og svært dårlig løsning.

Daniel Siraj mener samtidig at flere boliger på Fornebu kan gi ytterligere bidrag til Fornebubanen.

– Vi ser et potensiale i omregulering fra næring til boliger, noe som kan utløse nye bidrag til Fornebubanen fra OBOS. Dette må Bærum kommune vurdere og ta en grundig prosess på. Dersom det er politisk vilje til å se på slike omreguleringer, kan det gi betydelige bidrag til baneprosjektet.

Powered by Labrador CMS