BESTILTE GRANSKNING:
BESTILTE GRANSKNING:

OBOS-granskningen er klar

KPMG har gransket salget av utleieblokken på Ulven og slår fast at OBOS-direktørene ikke har gjort noe galt.

Publisert Sist oppdatert

Det ble bråk da NRK kunne avsløre at OBOS solgte en leiegård «off market» til et selskap hvor boligtoppen Baard Schumann var blant eierne. Senere kom det også frem at OBOS-direktør Arne Baumanns familie kom inn på eiersiden, samtidig som offisielle dokumenter viste at Baumann satt i styret i OBOS-selskapet som var selger. OBOS mente på sin side at det hadde skjedd en glipp i protokollføringen og at Baumann ikke hadde vært involvert i salget da hans familie ble aksjonær i syndikatet som kjøpte eiendommen.

Nå har KPMG, på oppdrag fra OBOS’ styreleder Roar Engeland, gransket forholdene rundt salget av 182 boliger på Ulven.

Dette er konklusjonene i granskningsrapporten som nå blir offentliggjort:

* Salgsprisen er markedspris og ble profesjonelt satt.

* Transaksjonen var tilstrekkelig forankret i OBOS' kompetente organer.

* Konsernsjefen hadde ingen interessekonflikt.

* Konserndirektør behandlet ikke saken etter at familiemedlemmer investerte.

* Ulven Bolig AS gjorde feil da styreendringer ikke ble registrert.

Ifølge en melding har KPMG gjort et stort antall intervjuer og sikret og gjennomgått 524 000 dokumenter i saken, inkludert tekstmeldinger, chatter, eposter og logger.

– Rapporten viser først og fremst at hele prosessen har handlet om OBOS sitt beste, og at medlemmenes interesser har stått sentralt fra første kontakt. Granskerne avviser alle beskyldninger om inhabilitet, interessekonflikt, kameraderi eller korrupsjon. Og de dokumenterer at prisnivået er satt riktig og fornuftig. Så skal vi naturligvis ikke rote med registrering av styreskifter i Brønnøysund, som vi har fulgt opp, rettet og skjerpet rutinene rundt, sier styreleder i OBOS, Roar Engeland.

– Dette har vært et svært omfattende arbeid. Mandatet vårt har vært å kartlegge alle relevante faktiske omstendigheter ved Ulven-transaksjonen og foreta rettslige vurderinger av disse. Vi har gjennomgått hele salgsprosessen generelt, og de konkrete spørsmålene i mandatet spesielt, sier partner og advokat i KPMG Law, Tor Henning Rustan Knudsen.

Ifølge OBOS har to uavhengige juridiske vurderinger har tidligere slått entydig fast at salget av utleieboliger på Ulven til selskapet Quality Living Residential var både lovlig og i tråd med OBOS’ vedtekter og formål. Den endelige rapporten er nå ferdig og blir offentliggjort i sin helhet.

Når det gjelder antatt markedspris, så vurderer KPMG at den avtalte prisen på 72.000 kroner per kvadratmeter er i den høyeste delen av intervallet for fornuftig markedspris - som blir vurdert å være mellom 69.199 kroner og 73.763 kroner.