Aktuelt:

BLIR ENDA DYRERE: Utbyggerne og byggebransjen fortviler over høye materialkostnader, og om kort tid øker prisene ytterligere. Ill. foto: Maxbo
BLIR ENDA DYRERE: Utbyggerne og byggebransjen fortviler over høye materialkostnader, og om kort tid øker prisene ytterligere. Ill. foto: Maxbo

Nytt prishopp på byggevarer

Fra 1. juni blir det nok en prisjustering hos byggevarekjedene, med endringer på mer enn 20 prosent for enkelte varegrupper.

Publisert

- Det er vanskelig å forutsi utviklingen fremover, men vi følger utviklingen tett og jobber iherdig med våre leverandører for å finne løsninger samt begrense konsekvensene for våre kunder.

Slik innleder Maxbo i et informasjonsbrev til sine proffkunder, hvor det varsles prisendringer på byggevarer med virkning fra 1. juni. Varselet om prisjustering kommer en drøy måned etter at byggevarekjeden sist justerte prisene.

- Markedet for byggevarer er dessverre fortsatt meget turbulent. Hovedårsaken til den seneste prisutviklingen skyldes konsekvensene av den forferdelige krigen i Ukraina, som påvirker energipriser, råvaretilgang og transport. Produsentleddet hadde ikke forutsett denne utviklingen da priser for april ble beregnet rundt årsskiftet. Derfor ser vi dessverre leverandører som hever prisene sine for å dekke økte kostnadsnivåer, fortsetter Maxbo.

Prishoppet gjelder for de fleste varegruppene. Maxbo melder at isolasjon og byggfolie øker med inntil 22 prosent i pris fra månedsskiftet. Samme varegruppe fikk et prishopp på 20 prosent i april, og har dermed blitt 42 prosent dyrere på kort tid.

Parkett- og tregulv blir 15 prosent dyrere, det samme gjelder takstein, armeringsprodukter, bygningsplater, papprodukter og sement/mørtel. Sistnevnte varegruppe økte med opp mot 20 prosent i april, og i løpet av våren har dermed prisene for sement og mørtel økt med 35 prosent.

- Situasjonen i råvaremarkedet er fortsatt meget krevende knyttet til den vedvarende konflikten i Ukraina, kombinert med fortsatt meget høye frakt- og energikostnader, heter det fra Optimera, som eier byggevarekjeden Montér.

- Dette kombinert med fortsatt høy byggeaktivitet og etterspørsel, bidrar til ytterligere prisoppgang på byggevarer, innenfor en rekke varegrupper, fortsetter Optimera til sine proffkunder, og det advares også om at det må påregnes «noe lengre ledetider på enkelte varegrupper».

Hos Montér blir OSB-plater inntil 35 prosent dyrere. Kryssfinér prisjusteres med inntil 20 prosent. Prisvarselet for takstein, shingel og asfaltbelagte rullprodukter viser hvor stor usikkerhet det er rundt leveransene – her skisserer Montér en prisjustering på "mellom 8,5 og 20 prosent".

Powered by Labrador CMS