Nye nøkkeltall for eierkostnader

Newsec har utarbeidet oppdaterte nøkkeltall for 2020. – Analysen viser stort sett tall på nivå med fjoråret, men for 2020 ser vi en liten nedgang i vedlikeholdskostnader, sier Karoline P. Lofstad, avdelingsleder for forretningsutvikling og finansiell analyse i Newsec Basale.

De nye nøkkeltallene presenteres i siste utgave av Basalerapporten. Analysen er basert på årsregnskaper fra 2020 for et utvalg av kontorbygg fra Newsec Basales forvaltningsportefølje. 51 % av eiendommene er lokalisert i Oslo, mens de resterende byggene befinner seg i hele landet, fra Kristiansand til Alta.

Karoline Lofstad, Newsec
Karoline Lofstad, Newsec

– Med vår forvaltningsportefølje har vi en solid database med erfaringstall for gårdeiers kostnader, og vi har utarbeidet nøkkeltall for eierkostnader siden 2008. Vår analyse av kostnader for 2020 viser liten endring sammenlignet med fjorårets analyse. Mindre justeringer i nøkkeltallene fra år til år kan komme av endringer i utvalget eller naturlige svingninger i vedlikehold og bruk av konsulenter, forklarer Lofstad.

Nedgang i vedlikeholdskostnader

Vedlikehold er en av de største postene i nøkkeltallene, men også den posten som varierer mest mellom byggene.

– I fjorårets analyse så vi en oppgang i vedlikehold, men i årets analyse kan vi se en tydeligere nedgang i vedlikeholdskostnader. Selv om deler av dette nok er et utslag av normale svingninger, er det er likevel naturlig å se noe av nedgangen som en indikasjon på at flere har forsøkt å holde kostnadene nede i et år hvor inntektene har vært usikre på grunn av pandemien, sier Lofstad.

Modern office
Modern office

Her er en oppsummering av årets nøkkeltall

Prime eierkostnader: 125 kr per kvadratmeter Prime eierkostnad er summen av vedlikehold, forsikring, revisjon, administrasjon og andre driftskostnader. Disse utgjør et minimum av kostnader som må forventes. For å få et mer realistisk kostnadsnivå må diverse honorarer inkluderes – som honorarer til konsulent- eller meglerbistand.

Totale eierkostnader eksklusive asset management: 154 kr per kvadratmeter I tillegg til prime eierkostnader, inkluderer totale eierkostnader også kostnader til megling og utleie, juridiske honorarer og honorarer til andre konsulenter.

Totale eierkostnader inklusive asset management: 235 kr per kvadratmeter Asset management er administrative kostnader knyttet til markedsmessige, strategiske og utviklingsmessige grep som gjøres for å hente ut alt potensialet i en eiendom. Asset management er en vesentlig kostnad først og fremst for større aktører som gjerne har et større apparat for og fokus på å håndtere den kommersielle og strategiske forvaltningen.

Mer om eierkostnader og bakgrunn for nøkkeltallene finner du i Basalerapporten.

Powered by Labrador CMS