Bolig:

Nyboligsalget går mot det svakeste året siden finanskrisen

Salget av nye boliger har falt siden juli 2021. – Det er dessverre ikke noe som tilsier at dette vil snu i løpet året, uttaler administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening.

Publisert

Bransjen varsler at flere planlagte prosjekter må utsettes på grunn av manglende salg. Ordrereserven minsker, og det planlegges permitteringer og oppsigelser. Hiim påpeker at dette vil få konsekvenser for bedriftene og arbeidsplassene i hele landet.

Igangsettingen i oktober 2022 er den nest laveste siden Boligprodusentene begynte med månedlige målinger i 2010. Det er lav aktivitet i store deler av landet. I Stor-Oslo og Rogaland er det igangsatt noen leilighetsprosjekter.

Lars Jacob Hiim, Boligprodusentenes Forening.
Lars Jacob Hiim, Boligprodusentenes Forening.

- Det er nå viktig å få kontroll på inflasjonen og redusere rentepresset. Innstramminger i utlånsforskriften vil forverre situasjonen i boligmarkedet, og Boligprodusentene har derfor i høringssvaret gått imot forslagene fra Finanstilsynet, sier Hii

Salg av nye boliger: 

  • Salget av nye boliger i oktober 2022 er 23 prosent under oktober 2021.
  • Solgte av nye boliger de siste tre måneder (august, september og oktober) er 22 prosent under samme periode i fjor
  • Solgte nye boliger hittil i år er 16.286 boenheter, det er 21 prosent under samme periode i 2021. Salget pr boligtyper hittil i år viser at eneboliger er 26 prosent under (3.980 boenheter), småhus er 34 prosent under (2 849 boenheter) og leiligheter er 12 prosent under (9.457) samme periode i 2021.
  • Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 22 016 boenheter, som er 21 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 5 211 boenheter, som er 27 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 866 boenheter, som er 37 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 12 918 boenheter, som er 11 prosent under forrige tolvmånedersperiode. 

Kilde: Boligprodusentenes Forening.

Powered by Labrador CMS