Aktuelt:

REAGERER: Norsk Eiendoms Tone Tellevik Dahl mener det er en uting at kommunene kommer med krav til utviklere som går langt ut over hva de har anledning til ifølge Plan- og bygningsetaten.
REAGERER: Norsk Eiendoms Tone Tellevik Dahl mener det er en uting at kommunene kommer med krav til utviklere som går langt ut over hva de har anledning til ifølge Plan- og bygningsetaten.

Norsk Eiendom ut mot tvilsomme veikrav fra kommunene

Norsk Eiendom stiller som partshjelp i lagmannsretten for en utbygger som måtte opparbeide langt mer vei enn loven gir anledning.

Publisert

Onsdag starter saken i Borgarting lagmannsrett som tar for seg hvor omfattende krav kommunen kan stille når utbygger pålegges å opparbeide offentlig vei. Tingretten konkluderte i desember 2020 med at Oslo kommune hadde ugyldige krav til opparbeidelse av såkalte kjøresterke veiskuldre, i tillegg til seks meter med kjørebane og fortau. Utvikleren Bergskogen Eiendom vant frem, men kommunen anket med begrunnelsen at de anser saken som prinsipiell.

– Vi er enig i at saken har prinsipiell interesse, da vi ser at flere kommuner i Norge har prøvd å pålegge utbyggere veikrav som går ut over lovens bestemmelser. Derfor var det naturlig for oss å stille som parthjelp for Bergskogen Eiendom AS. Norsk Eiendom er kjent med at både Oslo kommune og enkelte kommuner på Vestlandet pålegger utbyggere tvilsomme opparbeidelseskrav. Krav som får store konsekvenser, både i kroner og ører og for miljøregnskapet, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Norsk Eiendom mener kravet går langt ut over det som Plan- og bygningsloven gir kommunen adgang til og at saker som dette gir betydelige merkostnader for flere involverte enn bare byggherren.

– Det må settes en stopper for at kommuner forsøker å omgå plan- og bygningsloven vedtatt av Stortinget, ved å kreve at utbyggere og privatpersoner påtar seg urimelige ekstrakostnader for opparbeidelse av veistruktur. Kommuner kan ikke fritt tolke seg fram til beslutninger i egen favør i slike saker. Dette er kostnader de selv burde tatt, sier Tellevik Dahl.

Hun mener Oslo kommunes krav, i den aktuelle saken, om at Bergskogen Eiendom skal opparbeide kjøresterke skuldre i veiens sideareal også er dårlig miljøpolitikk.

– Det er underlig at kommunen ønsker å bygge mer vei med de klima- og miljøomkostningene det har, og de økte kostnadene kommunen får med vedlikehold i ettertid, sier Tellevik Dahl.

Hun mener kommunens krav i eksisterende boliggater også gir ulemper og økte kostnader for naboene.

– Når de løsningene som Oslo kommune presser gjennom synes å være i strid med gjeldende regelverk, og i tillegg er uhensiktsmessige, dårlige for miljøet, og unødvendig belastende for nabolaget, er det riktig for Norsk Eiendom å tre inn som partshjelper i denne saken, sier Tone Tellevik Dahl.

Powered by Labrador CMS