NYE SIGNALER: Det er det viktigste fra Ida Wolden Bache og Norges Bank.

Norges Bank tok ekspertene på senga: – Jeg er trygg på at vi har tatt den riktige beslutningen

Styringsrenten settes opp og blir værende der en god stund fremover. Men rentetoppen er trolig nådd.

Publisert Sist oppdatert

BANKPLASSEN (Estate Nyheter): Norges Bank satt torsdag opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,50 prosent.

–  Vi ser at økonomien kjøler seg ned, men prisveksten er fortsatt for høy. En økning i renten nå reduserer faren for at prisveksten holder seg høy lenge. Trolig holder vi styringsrenten på 4,5 prosent en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

– Avveiningene er vanskelig. En høy og variabel prisvekst har store kostnader for samfunnet. Går det som vi tror, blir det ikke behov for flere renteøkninger. Men vi ser nå at økende lønnskostnader bidrar til den høyere prisveksten. Med utsikter til lavere prisvekst er det grunn til å tro at lønningene stiger mer enn prisene fremover, sa Wolden Bache på en pressekonferanse.

Prognosen indikerer en styringsrente som blir liggende på 4,5 prosent frem til høsten neste år. Så vil den gradvis avta. Slik det ser ut nå, blir det bare ett rentekutt i 2024. Kronen styrker seg klart på beslutningen, både mot euro og dollar.

Norges Bank skriver at prisveksten har vært noe lavere enn ventet. Den er likevel fortsatt klart over målet på 2 prosent. Samtidig har bedriftenes kostnader økt mye de siste årene. Det er utsikter til at lønnsveksten holder seg høy. 

Svak krone

Kronen har svekket seg videre. Det vil holde prisveksten oppe fremover selv om prisimpulsene fra utlandet avtar. Sysselsettingen er høy, og arbeidsledigheten er fortsatt lav.

– Kronen har vært klart svakere enn det vi la til grunn i forrige rapport, sa Wolden Bache på pressekonferansen.

– Jeg er trygg på at vi har tatt den riktige beslutningen, der vi har balansert de ulike hensynene.

Det positive er at  renten trolig er nær det nivået som skal til for å få prisveksten ned til målet innen rimelig tid. Norsk økonomi kjøler seg nå ned. Norges Bank mener vi ennå ikke har sett de fulle virkningene av renteøkningene vi har bak oss. 

Krevende å få ned prisveksten

Men, den høye prisveksten og svekkelsen av kronen gjør det mer krevende å få inflasjonen ned. En økning i renten nå vil redusere risikoen for at prisveksten holder seg høy lenge. Det er denne Norges Bank legger mest vekt på. Den viktige kjerneinflasjonen ventes å være nede på 2,5 prosent i 2026. Da er vi i nærheten av målet på 2 prosent.

Og, Norges Bank kommer med en renteadvarsel: Hvis kostnadsveksten holder seg oppe eller kronen blir svakere enn anslått, kan prisveksten holde seg høy lenger. Da er Norges Bank beredt til å heve renten igjen. Men ved en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen faller raskere, kan renten bli satt ned tidligere.

Norges Bank spår at prisene i 2023 vil øke med 5,5 prosent. Den ventes å falle til 4,4 prosent neste år. Den underliggende prisveksten ventes å falle fra 6,2 prosent til 4,8 prosent.

Det ligger an til en lønnsvekst fra 2022 til 2023 på 5,5 prosent. Det betyr null bedring i kjøpekraften. Neste år kan det bli en svak reallønnsforbedring. Norges Bank ser for seg en vekst i lønningene på 4,8 prosent.

Venter lavere rente

DNB Markets skrev på morgenen at de tror Norges Bank vil holde renten uendret nå. Markedet priser nå inn en vesentlig lavere rente ute enn foran møtet i september.

Det mener DNB er en viktig grunn til at Norges Bank ikke trenger å heve renten nå. Fastlandsøkonomien har utviklet seg litt svakere enn Norges Bank anslo i september. Bedriftene i det regionale nettverket venter at aktivitetene svekkes ytterligere. 

Arbeidsmarkedet er derimot minst like bra som antatt. Prisveksten har vært litt lavere enn anslått, og det er utsikter til at inflasjonen vil kunne fall litt raskere enn Norges Bank anslo i september. Dessuten har oljeprisen falt siden september, tross gårsdagens oppgang. 

Her er Norges Bank enig

Men kronen har svekket seg, vesentlig som følge av en lavere oljepris. Ekspertene i DNB trodde derfor på morgenen at Norges Bank vil være varsom med å varsle snarlig rentekutt. Der traff de.

Og, et skremmeskudd: Det er ifølge DNB faktisk en viss risiko for at renten kan bli satt opp i første halvår neste år. Norges Bank indikerer det samme.

Powered by Labrador CMS