Utvikling:

NYBYGG: Pål Georg Gundersen ønsker å føre opp dette bygget i Oscars gate 86. Det har ikke gått upåaktet hen. (Ill.: Blakstad Haffner AS Arkitekter)
NYBYGG: Pål Georg Gundersen ønsker å føre opp dette bygget i Oscars gate 86. Det har ikke gått upåaktet hen. (Ill.: Blakstad Haffner AS Arkitekter)

- Norges 8. rikeste mann sitter godt på Geilo med frisk luft til alle kanter og gir vel blanke i om dette forsurer livene til langt flere enn det gagner

Pål Georg Gundersen har planene klare for et nybygg med leiligheter og serveringslokaler i Oscars gate. Det har resultert i naboprotester av nærmest galaktiske dimensjoner.

Publisert

- Hvis nå disse profittmakerne greier å få realisert dette horrible monsterbygget så er det intet mindre enn en skandale!

Slik innleder en av naboene sin merknad til et planlagt nybygg i regi av eiendomsinvestoren Pål Georg Gundersen i Oscars gate 86. Pål Georg Gundersen-selskapet Merkantilbygg AS eier nærmere 2 000 boliger, som primært leies ut til privatpersoner. I virksomheten inngår blant annet Frogner House Apartments med over 800 leiligheter fordelt over Oslo og Stavanger.

Planene ble første gang omtalt av Estate Nyheter i fjor, hvor det kom frem at bygget skal inneholde leiligheter og serveringslokale på et ledig areal på eiendommen. I eksisterende bygg på eiendommen leier Frogner House ut ett- og toromsleiligheter, og nå ønsker altså Gundersen å utnytte tomten ytterligere.

Bygget som er tegnet har 15 boenheter «for små husholdninger» fordelt på seks etasjer, ifølge søknaden om rammetillatelse. Det er ikke avgjort om leilighetene skal selges eller gå i utleie.

- Vi anser at tiltaket slik det er prosjektert innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv, i forhold til sin funksjon og i forhold til sine bygde omgivelser, skriver Blakstad Haffner AS Arkitekter på vegne av Gundersen-selskapet Oscars gate 86 AS.

Denne oppfatningen deles ikke av naboene, fremgår det av merknadene som er registrert på byggesaken. Det er registrert i alt 22 protester/merknader på det planlagte bygget.

«Gjøkunge»

- Tiltaket hegner på ingen måte om de kvaliteter området har, innleder naboer i Oscars gate 79 og karakteriserer tiltaket som «ruvende og brutalt».

- For oss fremstår bygget gjøkungeaktig. Som en gjøkunge er bygget for stort i både høyde og bredde, det krever for mye av sine omgivelser, og det gir ingen ting tilbake, heter det videre. Det vises til at bygget «vil stikke flere meter lengre ut mot veien enn noe annet bygg i gaten og sperrer siktlinjen i Oscars gate».

Flere naboer mener antall etasjer på byggetegningene er misvisende.

- Det hevdes at man ønsker å oppføre en bygning med fem fulle etasjer over gateplan. Tegningene viser vitterlig at det dreier seg om seks etasjer, og hvis man tar med takterrassen som er ment brukt i det daglige, blir det syv etasjer, poengteres det fra andre naboer i Oscars gate.

- Vi ser også at nabovarselet beskriver et bygg på fem etasjer, men tegningene presentert viser et bygg på syv etasjer pluss terrasse og tekniske rom på «taket». Hva er det egentlig som gjelder? Får vi et nytt nabovarsel med riktig beskrivelse av tiltaket, spør en annen nabo.

- Ser vi på tegningene som følger nabovarslet har tiltaket 6 fulle etasjer. Serveringslokale i 1. etasje, 5 etasjer med boliger, så en takterrasse som i realiteten blir en 7. bruksetasje, konstaterer Velforeningen for Gatetunet Oscarsgate/Behrensgate.

I søknaden om rammetillatelse er det poengtert at «tiltakshaver forventer at et attraktiv nærings/serveringslokale på gatenivå kan bidra positivt til nærmiljøet ved å kunne tjene som sosial arena. Dette vil også kunne bidra til også å aktivisere Oscars gate, som i dette området er regulert til gatetun og til tross for dette pr i dag er lite brukt».

MØTER MOTBØR: Pål Georg Gundersen. (Foto: Marte Gjerde)
MØTER MOTBØR: Pål Georg Gundersen. (Foto: Marte Gjerde)

- Bare få skritt unna Oscars gate 86 er det nær 80 serveringslokaler som allerede «tjener som sosiale arenaer». Som beboere og brukere av både gatetunet og nærmiljøet ser vi ikke noe behov for etablering av ytterligere «sosiale arenaer». Gatetunet er i motsetning til tiltakshavers/arkitekts påstand, i bruk hele døgnet, skriver en av naboene i sin merknad.

- Området rundt gatetunet er godt forsynt med serveringslokaler, bare i en 5 minutters omkrets har vi nærmere 80 ulike tilbud. Frognerveien, Solli Plass og Skovveien har tett med spise- og drikkesteder. I gatetunet hygger man seg med medbragt mat og drikke. For oss som bor her, vil ikke enda et serveringssted skape noe bedre nærmiljø. Tvert imot, rapporterer en ytterligere en nabo i Oscars gate.

- Behovet for næring/ servering burde ikke være til stede med tanke på den høye aktivitet og tetthet som allerede finnes i umiddelbar nærhet. Når det gjelder «byrom og forbindelser» er det vanskelig å se at dette ikke vil føre til en forringelse av området og det samme gjelder den nærmest «Orwellske» beskrivelsen om at tiltaket vil understøtte og vitalisere områdets gode omdømme ytterligere. Det er ekstremt vanskelig å se at dette vil være mulige konsekvenser av dette prosjektet, skriver en annen nabo.

Har engasjert advokat

Advokatfirmaet Grette har inngitt merknad på vegne av Kristensamfunnet i Oslo i Oscars gate 84.

- Tiltaket vil ha vesentlig negativ innvirkning på omkringliggende vernet bebyggelse og gateløp, og på kirkebygget og kirkens virksomhet i Oscars gate 84. Som følge av sin utforming og plassering er tiltaket etter Kristensamfunnets syn klart i strid med flere krav etter plan- og bygningslovgivningen, innleder Grette-advokat Gaute Løchen i et fem siders brev til plan- og bygningsetaten. I brevet anføres det at tiltaket forutsetter reguleringsplan, at det etter Kristensamfunnets syn vil ha vesentlig negativ innvirkning på kulturminneverdiene og på kirkens drift, at det er i strid med vernehensynene og at ikke er grunnlag for å dispensere fra kravet om samlet felles uteoppholdsareal.

- Tiltaket vil være særlig negativt for kirkebygget og driften av kirken i Oscars gate 84. Gatetunet utenfor kirken er viktig både som et offentlig tilgjengelig (regulert) friområde, og som samlingspunkt i forbindelse med kirkens gjennomføring av begravelser, konfirmasjoner og dåp. Tiltaket vil virke svært påtrengende på dette arealet, og plassering og volumet vil medføre at arealet blir skyggelagt store deler av dagen, skriver Løchen.

Advokat Simon Ulleland i advokatfirmaet Thommessen representerer på sin side Sameiet Oscars Gate 79, og har sendt inn et åtte siders svarbrev med merknader. Innledningsvis viser Ulleland til at tiltaket har «vakt omfattende og velbegrunnede protester fra tilnærmet samtlige naboeiendommer».

- Oscars gate 79 støtter og tiltrer i alt det vesentlige disse protestene, fortsetter Thommessen-advokaten. I det videre anføres det at det er formelle feil ved nabovarselet, at det strider mot viktige kulturminneverdier, at tiltaket ikke innehar gode visuelle kvaliteter, at det utløser krav om detaljreguleringsplan, at tiltaket ikke følger opp kommunens instrukser i referat fra forhåndskonferansen og at tiltaket forutsetter flere dispensasjoner.

Fra Oscars gate 79 heter det at beboerne «har generelt blitt plaget at økt støy de senere år. Bråk relatert til ekspansjon av skjenkeblekkspruten, økt restaurantvirksomhet samt vedvarende støy fra korttidsutleie relatert til Frogner House har resultert i dokumenterbare helseplager og sosiale problemer».

- Allerede idag er vi plaget av urinering mot husvegger og inngangsdører av folk fra utelivet. Nede i Oscarsgate huker jenter seg ned mellom bilene og urinerer og også større saker. Gutta står åpenlyst på fortauet og urinerer. Flere serveringslokaler vil forsterke dette problemet, skrives det fra Oscars gate 92.

Og en av naboene har altså merket seg at Pål Georg Gundersen har base på Geilo.

- Norges 8. rikeste mann sitter godt på Geilo med frisk luft til alle kanter og gir vel blanke i om dette forsurer livene til langt flere enn det gagner. HVORFOR skal bittesmå leiligheter bygges i en av Oslo flotteste gater. Er det så viktig at de unge, rike pappagutter kan sitte akkurat her og skåle i dyr champagne mens det brøles på unggutters vis fra takterassen utover de mange allerede eksisterende hjem, spør naboen i sin merknad til prosjektet.

Powered by Labrador CMS