BESKYTTET: Oslos småhusområder får et sterkere vern.
BESKYTTET: Oslos småhusområder får et sterkere vern.

Nesten alle vil stoppe eplehageutbygging i Oslo

Arbeiderpartiet, SV og MDG har fått med seg Høyre og Venstre om forslaget til en ny småphusplan.

Publisert

– Vi har hatt et godt samarbeid med Høyre og Venstre, og kommet fram til en felles løsning. Planen står seg i mange år framover og gir forutsigbarhet i småhusområdene, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

– For Høyre har det vært viktig at det bygges mindre tett og mer strøkstilpasset. Småhusområdenes preg må i større grad tas vare på for å beholde byens grønne kvaliteter, sier partiets byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Politisk jubel

De fleste politikerne vil stramme inn i småhusområdene for bedre å ivareta de såkalte grønne verdiene som de kaller det. Samtidig vil de legge til rette for noe mer utbygging enn forslaget fra Plan- og bygningsetaten blant annet gjennom justerte tomtekrav til flermannsboliger og åpne for noe høyere utnyttelse.

Og det jubles over hele linja.

– Vi strammer inn slik at utbyggingen ikke blir like tett som tidligere, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad.

– Vi i er strålende fornøyd med å ha kommet til en enighet sikrer byens småhusområder mot uønsket utbygging. Dette er et samarbeid om byutviklingspolitikken på sitt beste, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

– SV er svært fornøyd med dette resultatet, sier Sunniva Eidsvoll Holmås som er byråd for oppvekst og utdanning.

Bred enighet

Dette er blant annet det Høyre, Arbeiderpartiet, MDG, SV og Venstre er enige om:

· Reduserer minste tillatte tomtestørrelse for flermannsbolig til 400 kvadratmeter for å forsterke insentivet til å bygge flere flermannsboliger og tilrettelegge for et noe høyere boligpotensial i planen.

· Åpner for firemannsboliger i småhusområdene.

· Tillater takterrasser når dette er et godt valg for prosjektet, uten å forklare hva de mener med gode valg.

· Tillatt utnyttelse per tomt settes til 18 prosent bebygd areal samtidig som det blir lettere å etterisolere eksisterende bygningsmasse. Samtidig foreslår de å øke gesimshøyden til sju meter. For planens særskilte A- og B-områder ved sjø eller vassdrag foreslås BYA 16 prosent.

· Minst 60 prosent av tomtearealet skal være grøntarealer. Uteoppholdsarealer skal være på terreng, samtidig som de reduserer kravet til uteoppholdsareal for å tilrettelegge for naturtomter.

· De vil skjerpe kravene til arkitektonisk kvalitet i småhusområdene, uten å forklare hvordan.

· De øker fleksibiliteten for huseiere til å dele for eksempel eneboliger til flermannsbolig, og gjør det enklere å bygg mindre tilbygg slik at boligen kan tilpasses ulike faser i livet.

Nok en høring

Endringene krever at småhusplanen må legges ut til ny høring fra midten av juni. Innspillene blir deretter vurdert før endelig vedtak i bystyret.

Småhusplanen omfatter rundt 29.000 eiendommer og cirka 40.000 boenheter i Oslo. De fleste småhusområdene i byen inngår i planen, men ikke alle.

Powered by Labrador CMS