SKIFTE: Analytiker Henrik Ferdinand Hanssen i Opinion forteller om at stadig flere er åpne for å finansiere boligen gjennom deleie eller leie til eie.

Nå er folk åpne for deleie og leie til eie av boligen

En ny Opinion-undersøkelse viser at 37 prosent av befolkningen i Stor-Oslo mener det er aktuelt å kjøpe bolig ved hjelp av alternative finansieringsformer som leie til eie eller deleie.

Publisert

Det er i Opinions undersøkelse «Morgendagens boformer» at det kommer frem at 350.000 personer er åpne for å kjøpe bolig gjennom enten leie til eie eller deleie. Det tilsvarer 37 prosent av befolkningen.

– Det kan være flere forklaringer på at dette er aktuelt for mange. Det har blitt vanskeligere og dyrere å kjøpe bolig. For en del kan alternative finansieringsformer være eneste vei inn på boligmarkedet. For folk i endrede livssituasjoner, for eksempel ved skilsmisse eller fødsel, kan dette være løsningen for at de fortsatt skal kunne eie egen bolig, sier Henrik Ferdinand Hanssen i Opinion.

Ifølge Opinion er interessen noe høyere for leie til eie enn for deleie. Mens 25 prosent mener at leie til eie er aktuelt, mener 20 prosent av deleie er aktuelt.

– Det er lite som skiller interessen for de ulike finansieringsformene. Dette tyder på at folk foreløpig har liten kunnskap om tema. Kommuner og utbyggere står derfor ganske fritt til å velge modell selv, men bør vektlegge boligkjøperne mest i utformingen, fortsetter Hanssen.

Ikke overraskende er det høyest interesse for disse nye finansieringsformene blant de yngste. 46 prosent av de under 40 år mener det er aktuelt å kjøpe bolig ved hjelp av alternative finansieringsformer. Samtidig mener 26 prosent av de over 50 år at alternative finansieringsformer kan være aktuelt ved neste boligkjøp.

Undersøkelsen er gjennomført i et representativt befolkningsutvalg i Stor-Oslo. Utvalget består av personer 20 år og eldre. Det er gjennomført totalt 1.021 intervju.

Powered by Labrador CMS